اعلان لیلام داغمه جات

icoic_admin
6/2/1400

Publish Date

Closing Date

 اعلان لیلام داغمه جات 

 

لطفاً مضمون ذیل را از طریق روزنامه های ملی ورادیو برای سه بار بدست نشر سپرده وپول ان را نقداً از نزد معتمد اخذ نمائید کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی در نظر دارد به تعداد(158)قلم اجناس داغمه جات خویش را بتاریخ 13/2/1400 روز دو شنبه به ساعت 10:00 قبل از ظهر از طریق لیلام ازاد بفروش برساند.

اشخاص حقیقی وحکمی که خواهش اشتراک در داوطلبی را داشته باشند به تاریخ 12/2/1400 قبل از ظهر جهت پرداخت 2%تضمین  به ریاست دارالانشاء کمیسیون واقع گلبهارسنتر مراجعه نمایند.

More tenders

Tue, Dec 29 2020 5:16 AM
Background image

اعلان مجدد دعوت برای داوطلبی مقدار (866) قلم پرزه و (41) قلم ترمیمات مورد ضرورت وسایط نقلیه کمیسیون

 

نوع داوطلبی:  بازداخلی(NCB)

شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی004 ICOIC/NCB/}    

نوع بودجه: بودجۀ عادی

1۔کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی درنظردارد بخش ازبودجۀ عادی سال مالی ۱400 خ . . .

Tue, Jul 09 2019 9:51 AM
Background image

TENDERS

TENDERS

Tue, Jul 09 2019 9:49 AM
Background image

Tander

Tander

Back to tenders