اعلان داوطلبی برای مواد طباعتی

faiz_admin

Publish Date

Closing Date

اعلان دعوت برای داوطلبی مواد طباعتی

نوع داوطلبی : بازداخلی(NCB)

شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی:{  ICOIC/NCB/006}    

نوع بودجه:بودجۀ عادی

1۔کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی درنظردارد بخش ازبودجۀ عادی خویش را جهت تهیه اجناس مواد طباعتی مورد ضرورت را از طریق رقابت آزاد تدارک نماید.

2۔داوطلبی ازطریق روش بازداخلی مطابق قانون تدارکات،احکام طرزالعمل تدارکات ومتحدالمال ها راه اندازی میشود.

3.داوطلبی بین شرکت های داخلی  که دارای جوازقانونی  باشند صورت میگیرد.

4. داوطلبان واجد شرایط علاقمند میتوانند معلومات بیشتر وشرطنامه را ازساعت (9الی 3)بعدازظهرازمدیریت قراردادهای آمریت تهیه وخدمات بدست بیاورند.

5.مجموعه مکمل شرطنامه و مشخصات به  زبان دری  برای داوطلبان بعداز درخواست تحریری مقابل مبلغ (500) افغانی قابل دسترس میباشد.

6.فرستادن آفرها از طریق انترنت قابل قبول نبوده آفر های دیر رسیده رد خواهد شد، آفر ها در حضور داشت داوطلبان ویا نماینده گان رسمی شان از جانب هیت موظف گشوده خواهد شد. تمام آفر ها باید همرای با تضمین آفر / تضمین نامه  آفر به مبلغ (70000) شصت هزار افغانی باشد.

آفر ها عنوانی آدرس ذیل قبل از ختم معیاد معینه تحویل داده شوند.

آدرس: ریاست عمومی دارالانشأ ،آمریت تهیه وخدمات، مدیریت قراردادها.

ضرب الاجل برای تسلیمی آفرها چهارشنبه 4/میزان/1397 به ساعت 9:59قبل ازظهر میباشد.

مجلس آفرگشایی:چهارشنبه4/میزان /1397 به ساعت 10:00قبل ازظهر میباشد.

سرک اول شیرپور ناحیه دهم شهرکابل

شماره های تماس {0786818758}{0778630700}

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۰/۴/۷ - ۳:۵۷ کابل
Background image

اعلان مجدد داوطلبی قرارداد پرزه جات

(کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی در نظر دارد (۸۶۶) قلم پررزه و (۴۴) قلم ترمیمات مورد ضرورت وسایط نقلیه خویش را برای سال مالی ۱۴۰۰ از طریق روش داوطلبی باز داخلی تدارک و عقد . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۲/۶ - ۶:۵۸
Background image

اعلان لیلام داغمه جات

 اعلان لیلام داغمه جات 

 

لطفاً مضمون ذیل را از طریق روزنامه های ملی ورادیو برای سه بار بدست نشر سپرده وپول ان را نقداً از نزد معتمد اخذ نمائید کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۱/۴ - ۸:۵۶
Background image

اعلان دعوت برای داوطلبی مقدار (866) قلم پرزه و (41) قلم ترمیمات مورد ضرورت وسایط نقلیه کمیسیون

نوع داوطلبی:  بازداخلی(NCB)

شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبیICOIC/NCB/004}    

نوع بودجه: بودجۀ عادی

1۔کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی درنظردارد بخش ازبودجۀ عادی سال مالی ۱400 خویش . . .

Back to tenders