یافته‌های نظارتی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از برخی پوهنتون‌های خصوصی با مقامات وزارت تحصیلات عالی شریک ساخته شد

icoic_admin
Wed, Aug 11 2021 8:33 AM
12

یافته های نظارتی کمیسیون نشان می دهد که ماده های ۴۲، ۴۵ و ۴۶ قانون اساسی، در شماری از پوهنتون های خصوصی در مرکز و ولایات نقض گردیده است.

بدین منظور جلسۀ تحت ریاست قانونپوه دکتر محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون با حضور داشت قضاوتیار محمد عارف حافظ عضو و منشی و دکتر عبدالله شفایی عضو کمیسیون، پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی و خیبر سیفی رئیس امور محصلان خصوصی، اسرارالله همدرد رئیس دفتر مقام، محمد نادر علم رئیس دیپارتمنت نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر اجراآت مؤسسات و سازمان‌های غیر دولتی، داکتر محمد هارون ستانکزی رئیس دیپارتمنت مطالعه قوانین و در یافت تناقضات آن ها با قانون اساسی، محمد ظریف عباسی آمر پلان، نظارت، ارزیابی و ارتباط خارجه و متخصصین دیپارتمنت نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر اجراآت مؤسسات و سازمان‌های غیر دولتی در تالار جلسات کمیسیون، تدویر یافت.

ad

نخست قانونپوه دکتر محمد قاسم هاشمزی، از تشریف‌آوری مهمانان تشکری نموده و ضمن استماع گزارش یافته های کمیسیون، بر نصاب واحد تحصیلی متکی به مواد فوق الذکر تاکید نمودند.

در ادامه قضاوتیار محمد عارف حافظ، از مقامات وزارت تحصیلات عالی خواست تا در زمینه عملی شدن احکام قانون اساسی در نهاد های تحصیلی توجه جدی شان را معطوف دارند.

همچنان دکتر عبدالله شفایی، از کارکردها و دستآوردهای 20 ساله وزارت تحصیلات عالی را در راستای پیشرفت علم و دانش اظهار خرسندی نموده و پیشنهادات مشخص شان را جهت بهبود وضعیت نظام تحصیلات عالی کشور مطرح کرد.

بعداً پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی از پروسه نظارتی کمیسیون ابراز تشکری نموده و گفت که نظارت این کمیسیون سبب انکشاف و توسعه نظام تحصیلات عالی در کشور می گردد.

وی در رابطه به پیشینه فعالیتهای مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی معلومات داده و گفت در زمینۀ تطبیق نصاب واحد تحصیلی در تمام مؤسسات و پوهنتونهای دولتی و خصوصی کشور مطابق معیارها و اصول علمی با وجود همه دشواری ها از وظایف اصلی این وزارت می باشد که در تطبیق آن سعی خواهیم نمود. وی افزود، وزارت تحصیلات عالی در تطبیق نصاب واحد، روند انعطاف‌پذیری را رعایت می نماید.

ad

معین علمی وزارت تحصیلات عالی در مورد ماده 43 قانون اساسی اشاره نموده و اظهار داشت که در زمینه محدویت های تحصیلات عالی رایگان برای اتباع افغانستان تا سطح لیسانس کار های را انجام داده اند و در این زمینه احاله را جهت تفسیر بعضی مواد قانون اساسی به کمیسیون ارسال می دارند تا مشکلات موجوده مرفوع گردد.

بالاکرزی گزارش یافته های نظارتی کمیسیون را تأیید کرده و خواست که این گزارش به طور رسمی به وزارت تحصیلات عالی ارسال گردد تا بمنظور رفع موارد نقض قانون اساسی، گزارش مذکور را با پوهنتون های یاد شده در میان گذاشته و اقدامات لازم را عملی نماید.

قابل ذکر است که سمیع الدین عمار متخصص دیپارتمنت نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر اجراآت مؤسسات و سازمان‌های غیر دولتی در گزارش مفصل خویش از یافته های نظارتی کمیسیون، مواردی چون نداشتن جواز فعالیت شماری از نمایندگی های پوهنتونها، عدم تصفیه فورم مالیاتی توسط پوهنتون ها، عدم تطبیق نصاب واحد تحصیلی در نهادهای علمی، تطبیق نشدن یکسان مقرره تحصیلات عالی و ایجاد پوهنځی های خودسر از سوی برخی از پوهنتون ها در روشنایی ماده های ۴۲، ۴۵ و ۴۶ قانون اساسی تذکر داده است.

در اخیر تفاهم‌نامه همکاری کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی با وزارت تحصیلات عالی، به منظور فراهم سازی زمینه همکاری های بیشتر آن وزارت در راستای نظارت از رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی از سوی رئیس کمیسیون به معین علمی آن وزارت تسلیم داده شد. مجلس با دعاییه خیر و فلاح افغانستان و برقراری صلح سراسری در کشور پایان یافت.

Latest news

Sat, Jan 16 2021 5:38 AM
Background image

The 17th anniversary of adoption of the Constitution was celebrated at the Ministry of Labor and Social Affairs

The ceremony was held in presence of the leadership of the Ministry of Labor and Social Affairs, Dr. Mohammad Haroon Stanekzai Head of the Department of Reading the Law and Recognizing. . .

Wed, Jan 13 2021 10:44 AM
Background image

The 17th anniversary of the adoption of the constitution was celebrated at the Ministry of Commerce & Industry.

The ceremony was attended by Abdul Karim Malekyaar Deputy Minister for Industry and Commerce, Mohammad Nader Alam head of Department of monitoring and implementing of the constitution. . .

BACK TO NEWS