سمینار آگاهی دهی از قانون اساسی تحت عنوان" مکلفیت پولیس ملی در تطبیق قانون اساسی افغانستان" در قوماندانی امنیه ولایت کابل دایر گردید

icoic_admin
Wed, Aug 04 2021 11:08 AM
25

این سمینار با حضور داشت قضاوتیار محمد عارف حافظ عضو و منشی کمیسیون، محمد ضیاء فرهمند رئیس دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی، متخصصین دیپارتمنت متذکره و شماری از افسران و سربازان قوماندانی امینه ولایت کابل در تالار کنفرانس های آن اداره تدویر یافت

قضاوتیار محمد عارف حافظ از اشتراک کنندگان سمینار اظهار قدردانی نموده و در رابطه به نقش پولیس ملی در تطبیق قانون اساسی و احکام شرع به شکل مختصر معلومات ارائه نموده و گفت:"پولیس ملی افغانستان مسوؤلیت بزرگ را بدوش می‌کشد تا نظم و امن عامه را در جامعه تأمین نماید و همچنان پولیس مسؤولیت امنیت مردم را در راستای امن و نظم عامه دارد تا امنیت فرد فرد در جامعه تأمین گردد.

ad

موصوف پیرامون اهمیت و ارزش سمینار صحبت نموده و از اشتراک کنندگان خواست تا موضوعات مطرح شده در این سمینار را به همکاران شان شریک ساخته تا باعث تطبیق و تحقق بهتر قانون اساسی و قوانین دیگر در کشور گردد.

قضاوتیار محمد عارف حافظ، به ماده های 5 و 50 قانون اساسی اشاره نموده و گفت که این دو ماده در در قسمت همکاری مردم با دولت و دولت با مردم صراحت دارد و مکلفیت هر فرد است که به وجه احسن آن را انجام دهند.

ad

در ادامه محمد ضیاء فرهمند در مورد دولت و حکومت در قانون اساسی صحبت نموده و گفت، قانون اساسی افغانستان نیازمند حمایت همگانی است که در آن نه تنها حقوق و مکلفیت های قوه قضائیه و مجرییه بلکه حقوق و مکلفیت های تمام افراد مشخص گردیده است.

موصوف دولت را تعریف نموده و گفت که دولت جغرافیایی است که دارای نظم داخلی و استقلال خارجی می باشد که برای تحصیل اهداف ملی با واحد های هم‌نظیر خود روابط متقابل برقرار می نماید.

متعاقباً، لطف الله رحیمی متخصص دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی در رابطه به بررسی حقوق اساسی اتباع در قانون اساسی برای اشتراک کنندگان معلومات همه جانبه ارائه نمود.

در اخیر سمینار به پرسش های اشتراک کنندگان توسط محمد ضیاء فرهمند پاسخ های مقنع ارائه گردید.

آمریت محترم تکنالوژی، خبر هذا را از طریق ویب سایت نشر نماید.

 

Latest news

Sat, Jan 16 2021 5:38 AM
Background image

The 17th anniversary of adoption of the Constitution was celebrated at the Ministry of Labor and Social Affairs

The ceremony was held in presence of the leadership of the Ministry of Labor and Social Affairs, Dr. Mohammad Haroon Stanekzai Head of the Department of Reading the Law and Recognizing. . .

Wed, Jan 13 2021 10:44 AM
Background image

The 17th anniversary of the adoption of the constitution was celebrated at the Ministry of Commerce & Industry.

The ceremony was attended by Abdul Karim Malekyaar Deputy Minister for Industry and Commerce, Mohammad Nader Alam head of Department of monitoring and implementing of the constitution. . .

BACK TO NEWS