اعلان یک بست خالی رتبه (3) متخصص دیپارتمنت نظارت ازتطبیق قانون اساسی براجراآت وزارت ها وادارات دولتی

icoic_admin
Sat, Jun 05 2021 4:06 AM
logo

Publish Date

Closing Date

کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم، اینک به تعداد (1) بست خالی رتبه سوم خویش را جهت استخدام افراد شایسته ومجرب از طریق پروسه رقابت آزاد به سیستم رتب معاش به اعلان رقابتی می گذارد:  

 
شماره عنوان بست رتبه بست ریاست /بخش مربوطه تعداد بست دونلود
1 متخصص دیپارتمنت نظارت ازتطبیق ق .ا براجراآت وزارت ها و ادارات دولتی 3 ریاست دیپارتمنت یک برای بدست آوردن شرح وظایف کلیک نمایید

اشخاص واجد شرایط می توانند از تاریخ نشر اعلان  الی ختم اعلان، به ویب سایت کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی  (icoic.gov.af) مراجعه نموده، لایحه وظایف بست مورد نظر و فورم مخصوص درخواستی را اخذ و بعد از خانه پری دقیق همراه با تمام اسناد مكمل تحصيلي، تجربي و تابعیت خويش در يك فايل PDF به ايميل آدرس ریاست منابع بشري کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی (hr@icoic.gov.af) ارسال نمايند و همچنان ايميل آدرس بورد تعیینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی (csc.icoic@iarcsc.gov.af) را در كاپي (CC) داشته باشند.

برای معلومات بیشتر به شماره های (0744933359 ) در تماس شوند.

Documents

فورم درخواستی بست های 3