جلسه هماهنگی امور مسلکی و اداری تحت ریاست قانونپوه دکتر محمد قاسم هاشمزی تدویر یافت

icoic_admin
Mon, May 31 2021 10:57 AM
36

این جلسه با حضور داشت قضاوتیار محمد عارف حافظ عضو و منشی، دکتر عبدالله شفایی و دکتر سید‌ ابوبکر متقی اعضای کمیسیون، اسرارالله همدرد رئیس دفتر مقام، سنگر حسین زی رئیس دارالانشاء، دکتر محمد هارون ستانکزی رئیس دیپارتمنت مطالعه قوانین و دریافت تناقضات آن با قانون اساسی و محمد ظریف عباسی آمر پلان، نظارت، ارزیابی و ارتباط خارجه کمیسیون دایر گردید.

در جلسه متذکره پیرامون گزارش یافته های دیپارتمنت نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر اجراآت ادارات دولتی از محبس پلچرخی، گزارش کاری سال مالی ۱۳۹۹ و ربع اول ۱۴۰۰ دیپارتمنت مطالعه قوانین و دریافت تناقضات آنها با قانون اساسی، چگونگی اجراآت بر محتوای مصوبه شماره ۳ کمیته عدلی و قضایی، رعایت توصیه های صحی وزارت صحت عامه در کمیسیون و موضوعات متفرقه مورد بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

در جلسه امروز نخست، قضاوتیار محمد عارف حافظ عضو و منشی کمیسیون، از چگونگی تطبیق و عملی شدن مصوبات جلسه گذشته گزارش ارائه نموده و همچنان در رابطه به یافته های اخیر دیپارتمنت نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر اجراآت ادارات دولتی از محبس پلچرخی معلومات داد. در زمینه اعضای کمیسیون فیصله نمودند تا از مسؤولین ادارات ذیربط دعوت به عمل آید که موارد عدم رعایت قانون اساسی و قوانین عادی در این محبس را با ایشان شریک سازند.

در ادامه دکتر عبدالله شفایی در رابطه به چگونگی اجراآت کمیته مؤظف شده پیرامون مصوبه شماره ۳ کمیته عدلی و قضایی اداره امور ریاست جمهوری گزارش ارائه نمود که در زمینه اعضای مجلس، جهت نهایی سازی دو باره آن را به کمیته محول نمودند.

دکتر محمد هارون ستانکزی رئیس دیپارتمنت مطالعه قوانین و دریافت تناقضات آن‌ها با قانون اساسی، گزارش سال مالی 1399 و ربع اول 1400 دیپارتمنت خویش را ارائه نمود که مورد تآیید و تقدیر اعضای جلسه قرار گرفت.

همچنان اعضای جلسه در رابطه به حفظ الصحه و توصیه های صحی وزارت صحت عامه پیرامون شیوع موج سوم ویرووس کرونا تاکید ورزیده و به منظور رعایت موارد فوق هدایات لازم را اصدار نمودند.

Latest news

Sat, Jan 16 2021 5:38 AM
Background image

The 17th anniversary of adoption of the Constitution was celebrated at the Ministry of Labor and Social Affairs

The ceremony was held in presence of the leadership of the Ministry of Labor and Social Affairs, Dr. Mohammad Haroon Stanekzai Head of the Department of Reading the Law and Recognizing. . .

Wed, Jan 13 2021 10:44 AM
Background image

The 17th anniversary of the adoption of the constitution was celebrated at the Ministry of Commerce & Industry.

The ceremony was attended by Abdul Karim Malekyaar Deputy Minister for Industry and Commerce, Mohammad Nader Alam head of Department of monitoring and implementing of the constitution. . .

BACK TO NEWS