جلسه همآهنگی امور مسلکی و اداری کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برگزار شد.

icoic_admin
Mon, Nov 16 2020 11:40 AM
01010

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی  قبل از ظهر روز یکشنبه  25 عقرب 1399، تحت ریاست دکتر عبدالله شفایی عضو و وارسی کننده کمیسیون و با حضور دکتر سید‌‌ابوبکر متقی، قضاوتیار محمدعارف حافظ اعضای کمیسیون و اشتراک قانونپوه دکتر محمدقاسم هاشمزی رئیس کمیسیون از طریق وسایل ارتباط جمعی، محترم اسرارالله همدرد رئیس دفتر مقام و محترم رحمت نور صدیقی وارسی کننده ریاست دارالانشای کمیسیون تشکیل جلسه داد.

جلسه با آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد و سپس منشی کمیسیون از چگونگی تطبیق مصوبات قبلی به جلسه گزارش ارائه نموده و روی موضوعات شامل آجندا در پرتو احکام قانون اساسی تصامیم ذیل اتخاذ گردید:

نخست، طرح برگزاری تجلیل از هفته قانون اساسی که از طرف دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی به جلسه ارائه گردیده بود بعد از بحث و مداقه اعضای جلسه در اصول مورد تأیید قرار گرفت، به دیپارتمنت مذکور وظیفه  سپرده شد تا به هدف تطبیق طرح متذکره، کارشیوه عملی و پیشنهادهای مشخص خویش را در خصوص  توظیف کمیته‌‌‌ها بمنظور تهیه مواد نشراتی، تبلیغاتی و انجام امور تدارکاتی با در نظرداشت محدودیت‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا آماده سازد، همچنان جهت تعمیل فرمان شماره 183 مؤرخ 16/10/1395 مقام عالی ریاست جمهوری هماهنگی لازم در خصوص تجلیل مناسب و شایسته از هفته قانون اساسی با ریاست عمومی اداره امور ریاست جمهوری، وزارت‌ها و ادارات دولتی مکاتبه و ارتباط صورت گیرد تا بعد از توحید و تحلیل معلومات، تمهیدات لازم برای تطبیق هرچه بهتر طرح برگزاری تجلیل از هفته قانون اساسی  روی دست     گرفته شود.

0202

سپس گزارش نظارتی  دیپارتمنت نظارت بر اجراآت ادارات دولتی در مورد رعایت و تطبیق ماده 70 قانون اساسی در خصوص حقوق و امتیازات جلالتمآب حامد کرزی رئیس جمهور اسبق دولت جمهوری اسلامی افغانستان که طی چک لست‌های دیپارتمنت متذکره از دفتر رئیس جمهور اسبق دولت جمهوری اسلامی افغانستان با این کمیسیون شریک گردیده بود مورد استماع اعضای جلسه قرار گرفت، درنتیجه تصمیم اتخاذ گردید: « به استناد جواب ارائه شده از جانب سکرتریت محترم حامد کرزی رئیس جمهور اسبق دولت جمهوری اسلامی افغانستان و مواد قانون، چنین      نتیجه گرفته می شود که ماده 70 قانون اساسی، تا فعلاً از طرف مراجع مسؤول رعایت گردیده و بستر تطبیق دارد. لذا گزارش یاد شده حفظ و از چگونگی ارزیابی و تحلیل خویش پیرامون رعایت ماده 70 قانون اساسی، به دفتر رئیس جمهور اسبق دولت جمهوری اسلامی افغانستان اطمینان      داده شود.».

در اخیر مسودۀ طرزالعمل امور مالی کمیسیون که از جانب کمیته مؤظف به جلسه ارائه شده بود، مورد مطالعه و بحث قرار گرفت، به ریاست دارالانشاء وظیفه داده شد تا مسوده یاد شده را با در نظر داشت قوانین موجود در این خصوص مجدداً مورد بازنگری  قرار داده و بعد از رفع نواقص موجود جهت تصمیم گیری به جلسه بعدی ارسال نماید.

 جلسه با استدعا صلح دایمی در کشور اختتام یافت.

Latest news

Mon, Oct 12 2020 10:43 AM
Background image

The government is obliged to take necessary measures to preserve and improve forests and the environment.

  The Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution, on the 20th mezan of 1399, held a coordination meeting on air pollution prevention and environmental. . .

Mon, Sep 28 2020 8:33 AM
Background image

The coordination meeting of the commission was held with Hamideh Barmaki Institute.

Coordination meeting of the Independent Commission for Supervision of the Implementation of the Constitution with Hamideh Barmaki Institute in order to reach an understanding on joint. . .

BACK TO NEWS