سمینار آگاهی دهی از قانون اساسی در اکادمی پولیس ملی شهید سترجنرال عبدالرازق برگزار گردید.

icoic_admin
Tue, Oct 13 2020 10:24 AM
0010

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی سمینار آگاهی دهی از قانون اساسی  را تحت عنوان "نقش و وظیفه پولیس در تامین حاکمیت قانون اساسی افغانستان" با همکـــاری اکادمی پولیس ملی شهید سترجنرال عبدالرازق به روز دو‌شنبه 21 میزان 1399، در تالار کنفرانس آن اکادمی برگـزار نمود.
در این سمینار محترم محمد‌ضیاء فرهمند رئیس دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی، محترم پوهندوی سمونوال ذبیح الله ناظمی رئیــــس تدریسات اکادمی پولیس ملی شهید سترجنرال عبدالرازق، متخصصین دیپارتمنت متذکره و شماری زیادی از استـــــــادان و محصلان آن اکادمی به تعداد 300 نفر اشتراک ورزیده بودند.
سمینار با تلاوت آیات چند از کلام الله شریف آغاز و سپس  محترم پوهندوی سمونوال ذبیح الله ناظمی رئیــــس تدریسات اکادمی پولیس ملی  تشریف آوری تدویر کننده گان سمینار را خوش آمدید گفته و پیرامون موضوع سمینار صحبت نموده افزود: مطابق به ماده  134 قانون اساسی افغانستان کشف و تحقیق جرایم، تنفیض قانون، ترویج و تطبیق آن وظایف عمده پولیس ملی می باشد.

01022

در ادامه محترم محمد ضیاء فرهمند، پیرامون حاکمیت قانون اساسی، مزیت ها و چالش های آن معلومات همه جانبه برای اشتراک کنندگان سمینار ارائه نموده و در مورد اهمیت حاکمیت قانون ومحتوای آن افزود: قانون اساسی و ارزش های مندرج آن حاصل تلاش ها و بهایی خون میلیون ها شهیدی است که طی تقریباً یک قرن گذشته در کشور عزیز ما افغانستان شکل گرفته است و امروز فرد فرد ملت افغانستان پاسدار این ارزش ها می باشد. قانون اساسی افغانستان با خصوصیت جمع گرایی و همبستگی می تواند به عنوان یک منبع مهم تاًمین وحدت ملی، اخوت و برادری در کشور به شمار آید. ثبات افغانستان و نظام مبتنی بر قانون اساسی به ثبات قانون اساسی بستگی دارد و بدون حاکمیت قانون اساسی ما به ترقی، انکشاف متوازن و تآمین عدالت نایل نخواهیم شد.

0022

 در بخش دیگر سمینار از رهبری اکادمی پولیس ، تیم تخنیکی و همکاران کمیسیون که در تدویر این سمینار تلاش نموده بودند به نمایندگی از کمیسیون اظهار سپاس و قدردانی بعمل آوردند.

متعاقباً، محترم لطف الله رحیمی متخصص دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی، پیرامون ضرورت جامعه به قانون، دلایل،قانون و انواع آن  برای اشتراک کننندگان سمینار به شکل فشرده معلومات داده و نیز در مورد بررسی حقوق اساسی اتباع در قانون اساسی صحبت های همه جانبه نمود.

در اخیر، محترم محمد خلیل قیامی متخصص دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی، در مورد رعایت اصول محاکمه عادلانه با درنظرداشت قانون اساسی و معرفی کمیسیون  به شکل مختصر معلومات ارائه کرد.

در خاتمه به سؤالات طرح شده از جانب محصلان، توسط اعضای حاضر در پینل پاسخ های مقنع ارائه گردید.

Latest news

Mon, Oct 12 2020 10:43 AM
Background image

The government is obliged to take necessary measures to preserve and improve forests and the environment.

  The Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution, on the 20th mezan of 1399, held a coordination meeting on air pollution prevention and environmental. . .

Mon, Sep 28 2020 8:33 AM
Background image

The coordination meeting of the commission was held with Hamideh Barmaki Institute.

Coordination meeting of the Independent Commission for Supervision of the Implementation of the Constitution with Hamideh Barmaki Institute in order to reach an understanding on joint. . .

BACK TO NEWS