سمینار آگاهی از قانون اساسی در پوهنتون خصوصی تابش  برگزار گردید.

icoic_admin
Sun, Sep 13 2020 11:20 AM
0301

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به همکاری پوهنتون خصوصی تابش سمینار یک روزه آگاهی از قانون اساسی را تحت عنوان " رعایت اصول و موازین محاکمه عادلانه در قانون اساسی " الیوم مورخ 23 سنبله 1399 در تالار کنفرانس آن پوهنتون برگزار نمود.
در این سمینار محترم محمد ضیا فرهمند رئیس دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی، محترم پوهاند دکتور میر اکرم میرزاد رئیس مؤسسه پوهنتون خصوصی تابش، متخصصین دیپارتمنت متذکره و شماری زیادی ازاستادان و محصلان آن پوهنتون اشتراک ورزیده بودند.  

030                                       

در آغاز،  محترم پوهاند دکتور میر اکرم میرزاد، ضمن اظهار خوش آمدید از مهمانان در سمینار، قانون اساسی را عالی ترین سند حقوقی و مادر قوانین خوانده که رهنما برای تنظیم سایر قوانین، تعریف کننده اصول و ساختار نظام بوده و آگاهی از آن را شرط اساسی دانسته و نیز اذعان داشت که در پرتو احکام قانون اساسی می توانیم یک زندگی مصئون داشته باشیم. 

 متعاقباً، محترم محمد ضیا فرهمند در مورد حق آزادی بیان در قانون اساسی، برای اشتراک کنندگان سمینار صحبت نموده افزود: "آزادی بیان به معنی آزاد و رها بودن از هر نوع قید و شرط ، حق انجام دادن افکار و خواسته ها بر اساس اراده خود می باشد."

آزادی بیان در ماده سی و چهارم قانون اساسی افغانستان چنین صراحت دارد: (آزادی بیان از تعرض مصئون است. هر افغان حق دارد فکر خود را به وسیله گفتار، نوشته، تصویر و یا وسایل دیگر، با رعایت احکام مندرج این قانون اساسی اظهار نماید).

همچنان محترم لطف الله رحیمی متخصص دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی، پیرامون بررسی حقوق اساسی اتباع در قانون اساسی، برای حضار در سمینار معلومات همه جانبه ارائه نمود.

د031ر ادامه، محترم محمد خلیل قیامی متخصص دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی، در مورد رعایت اصول محاکمه عادلانه با در نظرداشت قانون اساسی افغانستان  به شکل مختصر برای اشتراک کنندگان سمینار معلومات همه جانبه ارائه کرد.
در اخیر، محترم فرهاد جمشید معاون مالی و اداری پوهنتون خصوصی تابش  از تدویر کنندگان این سمینار سپاس گزاری نموده و خواهان برگزاری  همچون برنامه ها در آینده برای محصلین این پوهنتون گردید

Latest news

Wed, Aug 19 2020 10:50 AM
Background image

The coordination meeting of the Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution was held with the UNDP Representative.

 Coordination meeting of the Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution on Wednesday, August 19, 2020, chaired by Dr. Abdullah Shafaei, member and. . .

Wed, Aug 12 2020 10:31 AM
Background image

The commission hold a coordination meeting with representatives of Kabul province and the Kabul Department of Education.

The Coordination Meeting of the Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution was held on Wednesday, August 12, 2020 under the chairmanship of Dr.. . .

BACK TO NEWS