تجلیل از روز بیرق ملی کشور در کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی

icoic_admin
Tue, Jul 28 2020 9:23 AM
00100

 

تجلیل از روز بیرق ملی کشوردر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی

مراسم تجلیل از روز بیرق ملی کشور صبح امروز سه شنبه "۷ اسد"  با حضور محترم قضاوتیار محمدعارف حافظ عضو و منشی کمیسیون، رؤسا، مشاورین و کارمندان در مقر کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برگزار گردید.

0000

هیئت رهبری کمیسیون در حالیکه روز بیرق ملی کشور را گرامی میدارد، بیرق ملی را نماد وحدت، همدلی مردم و وفاق ملی میداند واز نهادهای دولتی، غیر دولتی و تمامی مردم افغانستان تقاضا دارد تا ارزش های تحت این بیرق ملی که همانا تطبیق و رعایت احکام قانون اساسی است، رعایت نموده و بستر تطبیق آنرا در نهاد ها و اجتماع فراهم نمایند.

کمیسیون به منظور بستر سازی تطبیق و رعایت بهتر احکام قانون اساسی مصمم است برنامه های مؤثرتر و مثمرتر را طرح و تطبیق نماید.

Latest news

Tue, Mar 03 2020 10:29 AM
Background image

Seminar on constitution awareness at National Bureau of Water Affairs

The Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution held one-day seminar on "Reviewing the Constitutional Rights of Citizens and the Approach of the. . .

Sun, Mar 01 2020 11:17 AM
Background image

The meeting of the Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution was held.

The Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution convened a meeting on 11 Hot Current Year in Chairmanship of Dr. Mohammad Qasem Hashemzai, the president. . .

Sun, Feb 23 2020 11:46 AM
Background image

The meeting of the Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution was held.

The Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution convened a meeting on 4 Hot Current Year in Chairmanship of Dr. Mohammad Qasem Hashemzai, the president. . .

BACK TO NEWS