روز بیرق ملی کشور مبارک باد

icoic_admin
Tue, Jul 28 2020 9:14 AM
01001

روز بیرق ملی کشور مبارک باد

 

ماده نزدهم قانون اساسی افغانستان:

بیرق افغانستان  مرکب است از: سه قطعه  با رنگ های سیاه، سرخ و سبز  که به صورت  عمودی، به اندازه های مساوی، از چپ به راست، درکنار هم واقع شده،  عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملی افغانستان قرار دارد.

نشان ملی افغانستان  عبارت از محراب  و منبر به رنگ  سفید می باشد  که در دو گوشۀ آن دو بیرق  و در وسط آن در قسمت فوقانی، کلمۀ مبارک لا اله الا الله محمد رسول الله و الله اکبر واشعۀ خورشید  درحال طلوع  و در قسمت  تحتانی آن تاریخ  ۱۲۹۸  هجری  شمسی و کلمۀ  افغانستان، جا داشته  و از دو طرف با خوشه های گندم احاطه شده است .

طرز استفاده از بیرق و نشان ملی توسط  قانون تنظیم  می گردد.

flag

Latest news

Tue, Mar 03 2020 10:29 AM
Background image

Seminar on constitution awareness at National Bureau of Water Affairs

The Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution held one-day seminar on "Reviewing the Constitutional Rights of Citizens and the Approach of the. . .

Sun, Mar 01 2020 11:17 AM
Background image

The meeting of the Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution was held.

The Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution convened a meeting on 11 Hot Current Year in Chairmanship of Dr. Mohammad Qasem Hashemzai, the president. . .

Sun, Feb 23 2020 11:46 AM
Background image

The meeting of the Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution was held.

The Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution convened a meeting on 4 Hot Current Year in Chairmanship of Dr. Mohammad Qasem Hashemzai, the president. . .

BACK TO NEWS