جلسه کاری دیپارتمنت نظارت بر ادارات دولتی کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی برگزار شد.

icoic_admin
Wed, Jul 15 2020 7:58 AM
00101

جلسه کاری دیپارتمنت نظارت از تطبیق قانون اساسی در ادارات دولتی، کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی بتاریخ  23 سرطان 1399 هـ . ش تحت ریاست محترم محمد عارف حافظ عضو و منشی کمیسیون با حضور داشت رئیس و متخصصین دیپارتمنت متذکره در دفتر کاری منشی کمیسیون دایر گردید.

 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغازگردید، سپس محمد فاروق فاکررئیس دیپارتمنت پیرامون موضوعات شامل آجندا در پرتواحکام قانون اساسی بحث همه جانبه صورت گرفت.

نخست،موضوع فورم ها و چکلست های نظارتی به جلسه ارایه گردیده تصمیم برآن شد که مطابق مواد پلان شده، ترتیب، اصلاح و بعد از تائید به ادارات تحت نظارت رسماً  ارسال گردد. همچنان نیز فیصله گردید تا زمینه سفر نظارتی هئیت به ولایات های پروان، کاپیسا و پنجشیر فراهم گردیده تا از رعایت و تطبیق احکام مواد قانون اساسی در مطابقت پلان کاری دیپارتمنت مربوطه شده نظارت نمایند؛

در ادامه ، تصمیم اتخاذ گردید تا با ریاست تنظیم محابس به منظور هماهنگی و شریک ساختن پلان های نظارتی جلسات را برنامه ریزی نمایند.

 سپس ، در مورد دسترسی به انترنت از طرف اداره اترا(ATRA) بحث همه جانبه صورت گرفته و فیصله گردید تا جهت رعایت از ماده 22 قانون اساسی مکاتیب ارسال شده تعقیب گردند. 

جلسه با دعائیه خیر و فلاح مملکت به پایان رسید.

Latest news

Tue, Mar 03 2020 10:29 AM
Background image

Seminar on constitution awareness at National Bureau of Water Affairs

The Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution held one-day seminar on "Reviewing the Constitutional Rights of Citizens and the Approach of the. . .

Sun, Mar 01 2020 11:17 AM
Background image

The meeting of the Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution was held.

The Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution convened a meeting on 11 Hot Current Year in Chairmanship of Dr. Mohammad Qasem Hashemzai, the president. . .

Sun, Feb 23 2020 11:46 AM
Background image

The meeting of the Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution was held.

The Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution convened a meeting on 4 Hot Current Year in Chairmanship of Dr. Mohammad Qasem Hashemzai, the president. . .

BACK TO NEWS