جلسه مشترک هماهنگی کمیسیون با ادارات دایر گردید.

icoic_admin
Tue, Feb 04 2020 9:46 AM
006

بتاریخ 14 دلو سال جاری جلسه مشترک هماهنگی کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی تحت ریاست محترم قانونپوه دکتور محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون، با حضور داشت محترم دکتور عبدالله شفایی عضو کمیسیون و نماینده اداره امور ریاست جمهوری همچنان نمایندگان وزارتخانه های عدلیه، حج و اوقاف ، اطلاعات و فرهنگ، کار و امور اجتماعی، جلسه مشترک هماهنگی در بخش آگاهی دهی از قانون اساسی  در تالار جلسات کمیسیون برگزار شد.

نخست محترم قانونپوه دکتور محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون، پیرامون آگاهی دهی از قانون اساسی صحبت نموده افزود: قانون اساسی به شکلی آگاهی داده شود که مخالفت با مواد قانون نداشته و آگاهی عامه به نحو تنظیم گردد تا مثالهای عملی آن نیز گفته شده تا قانون به شکل درست آگاهی دهی وفهمانده شود،همچنان وی،  نقش ادارات مربوط را در حصه آگاهی دهی از قانون اساسی و نحوه تطبیق آن مهم خوانده و اشاره نمود که وزارت حج و اوقاف نقش بارز را در حصه آگاهی دهی از مواد قانون اساسی  توسط مساجد در مرکز و ولایات ایفاٌ می نماید، محترم دوکتور هاشمزی، در ادامه صحبت های خویش از وزارت اطلاعات و فرهنگ خواست تا در زمینه آگاهی دهی از قانون اساسی توسط تیاتر و سینما و رسانه های چاپی و تصویری،  آنرا به افکار عامه به نحوی که نیاز است، برسانند.  

002

سپس محترم دکتور عبدالله شفایی عضو کمیسیون،  قانون اساسی را مبنای تمام قوانین محتوا و اهمیت آنرا براهمیت قانون در جامعه خوانده و اشاره نمود: تا زمانیکه قانون را تبدیل به فرهنگ و در ضمیر و وجدان مردم وارد نکنیم، یک جامعه مرفه و منظم نخواهیم داشت. در ادامه وی روی چگونگی آگاهی دهی از قانون اساسی صحبت نموده واضافه کرد که؛ بخاطر آگاهی دهی از قانون باید از رسانه های صوتی و تصویری بیشتر استفاده کرد و نیز اشکال هنری همچون رسامی و خطاطی که تاثیر بیشتر روی اذهان عامه دارد تآیید کرد.

در ادامه، شریف رباطی نماینده وزارت حج و اوقاف در رابطه به شیوه آگاهی دهی قانون اساسی پرداخته و اشاره نمود: آگاهی از قانون اساسی وجیبه هر شهروند کشور می باشد که آن را رعایت نمایند.

 همچنان وی اضافه نمود، وزارت حج و اوقاف در تمام واحد های مرکز و ولایات خویش هفته تجلیل از قانون اساسی را برگزار نموده و می کوشیم تا از طریق مساجد در تمام ولایات کشور، قانون اساسی را برای شهروندان اذهان نمایم.

003

متعاقباً، نماینده محترم اداره امور ریاست جمهوری و وزارتخانه ها اطلاعات فرهنگ،عدلیه و کار و امور اجتماعی، هریک پیرامون آجندای جلسه صحبت نموده  و یادآور شدند که قانون اساسی  وظایف هر اداره را مشخص نموده است و ادارات نیز مکلف اند تا به آن عمل نمایند و در زمینه پیشنهاد نمودند که  کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی یک تفاهم نامه را میانِ  تمام وزارتخانه ها و ادارات دولت،  به امضاء رساند تا همه ادارات بر منبای آن متعهد گردند که گزارشات آگاهی دهی از مواد قانون اساسی را به  کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در زمان مشخص ارائه نمایند.

در اخیر، محمد ضیا فرهمند ریئس دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی، از اشتراک کنندگان به منظور همکاری شان در زمینه آگاهی دهی از قانون اساسی  سپاس گذاری نمود

Latest news

Sun, Feb 23 2020 11:46 AM
Background image

The meeting of the Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution was held.

The Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution convened a meeting on 4 Hot Current Year in Chairmanship of Dr. Mohammad Qasem Hashemzai, the president. . .

Wed, Feb 19 2020 11:39 AM
Background image

Breach of Constitutional Articles in Legal and judicial Organs

The Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution was convened on 27 Dalwa under the chairmanship of Qazawatyar Mohammad Aref Hafez Secretary of the. . .

Wed, Feb 19 2020 11:33 AM
Background image

Commission Findings: Contravention of Article 42 of the Constitution by the Ministry of Finance

Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution On 27 Dalwa, Current Year in Chairmanship of the Qanonpoh Dr. Mohammad Qasim Hashemzai President of the. . .

BACK TO NEWS