محترم قانونپوه دکتور محمد قاسم هاشمزی تقدیر گردید.

icoic_admin
Tue, Jan 14 2020 6:04 AM
004

کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی قبل از ظهر یکشنبه ۲۱ جدی، به منظور  تقدیر ازکارکرد و فعالیت های ۴ ساله قانونپوه دکتور محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون محفلی را دایرنمود. دراین محفل  دکتورعبدالرؤوف هروی عضو کمیسیون، محمد ادریس برمک  مشاور ارشد حقوقی مقام و سرپرست ریاست عمومی دارالانشاء،  روساء، آمرین، متخصصین و سایر  کارکنان کمیسیون  اشتراک ورزیده بودند.

001

در ابتداء دکتورعبدالرؤوف هروی عضو کمیسیون، در مورد تخصص، دانش، مهارت ها، کارکرد و فعالیت های ۴ ساله قانونپوه دکتور محمد قاسم هاشمزی صحبت همه جانبه نمودند.

002

 سپس محمد ادریس برمک سرپرست ریاست عمومی دارالانشاء، محمد ضیاَ فرهمند رئیس دیپارتمنت ارتیاط و آگاهی و عبدالحلیم معرفت الماس مشاور حقوقی مقام و رحمت نور صدیقی آمر تفتیش داخلی این کمیسیون  روی ابعاد مختلف شخصیتی دکتور هاشمزی صحبت نموده و لوح تقدیری که در این زمینه تدارک گردیده بود توسط کارکنان کمیسیون برای محترم دکتور محمد قاسم هاشمزی اهداء گردید.  

005

در اخیر قانونپوه دکتور محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون، ازکارکرد و فعالیت های خویش در طول این ۴ سال صحبت نموده  و از ابتکار کارکنان کمیسیون از برگزاری این محفل   تشکری وقدر دانی نمودند.  

006

 

Latest news

Tue, Jan 21 2020 11:27 PM
Background image

The 16th anniversary of the constitution adoption was held at the Ministry of Industry and Commerce

The celebration of the 16th anniversary of the constitution before noon on Wednesday, 2 jade, in the Presence of Dr. Abdullah Shefaei, Member of the Independent Commission for. . .

Mon, Jan 13 2020 8:12 AM
Background image

Celebration of Constitution Week at the Directorate General of National Security was held.

The 16th anniversary of the constitution adoption on Sunday, June 22 Jade, with the presence of the (Qazawtyaar) Judge Mohammad Arif Hafez secretary and member of the Independent. . .

Mon, Jan 13 2020 7:45 AM
Background image

The 16th anniversary of the constitution adoption was commemorated.

The 16th Anniversary of the Constitutional Adoption on Thursday 19th of Jade, in the presence of Prof.Dr. Mohammad Qasim Hashemzai president of the Independent Commission for Overseeing. . .

BACK TO NEWS