از شانزدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی در وزارت معارف بزرگداشت به عمل آمد.

icoic_admin
Mon, Jan 13 2020 7:59 AM
002

مراسم تجلیل از شانزدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی قبل از ظهر روز شنبه 21 جدی، با حضور داشت  محترم دکتور سید ابوبکر متقی  عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، داکتر محمد ابراهیم شینواری معین تعلیمات عمومی وزارت معارف، دوکتوراسدالله محقق جهانی  مشاورارشد حقوقی وزات، روساء، آمرین و کارمندان در تالار آن وزارت برگزار گردید.

 محترم دکتور سید ابوبکر متقی عضو کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی،از برگزاری این محفل تشکری و خوشی نموده و افزود: قانون اساسی در مجموع عبارت از مجموعه قواعد ضوابط حقوقی ، ارزش، مفاهیم و مقررات عرضی و کتبی میباشد که شکل دولت ، سیستم نظام، قوه ثلاثه وصلاحیت های آنها، حقوق اتباع و وجایب آنها را ترتیب و تنظیم میکند.

001

ضمناً دکتور متقی اضافه کرد که این قانون وظایف هر اداره را مشخص نموده اگر این وزارت به شکل معیاری مسلکی و تخصصی شود و مطابق احکام قانون اساسی انجام دهد دیگر بی سوادی در جامعه نخواهد بود. به همین اساس، ماده های 16-17-43-44 و45  قانون اساسی در مورد تعلیم تربیه میباشد و آنرا به بحث گرفته و در زمینه برای بهبود معارف پیشنهادات خویش را برای حاضرین به خوانش گرفت.

در ادامه، داکتر محمد ابراهیم شینواری معین تعلیمات عمومی وزارت معارف افزود: افغانستان از جمله کشور هایی است که قانون اساسی پیشرفته داشته اما متاسفانه به دلایل همچون جنگ، فقر، بیسوادی و مداخلات کشور های بیرونی همواره در تطبیق آن به مشکل مواجه بوده ایم واین قانون اساسی است که نظم حکومت، اجتماع و حقوق بشری را تنظیم می نماید.   

003

همچنان، محترم دوکتوراسدالله محقق جهانی  مشاورارشد حقوقی،  قانون معارف را در پرتو قانون اساسی به بحث گرفته و افزود که این مسوولیت وزارت معارف است تا در حصه تزیین افکار شهروندان مطابق به قانون عمل کار تا آینده با سعادت و متضمن داشته باشیم.

علاوتاً، محترم مولوی شعیب صیقل رئیس تعلیمات اسلامی، در مورد قانون اساسی اضافه کرد که روش و اسلوب یک قانون اساسی چیزی است که در ادبیات دینی به مفاهیم گسترده و وسیع ذکر شده که بحث تربیت مسلمان اندیشمند است که هدف اساسی و فلسفی تعلیم و تربیه و برایند این پروسه عظیم تقدیم کردن فردیست که  مسلمان و اندیشمند است. 

Latest news

Tue, Mar 03 2020 10:29 AM
Background image

Seminar on constitution awareness at National Bureau of Water Affairs

The Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution held one-day seminar on "Reviewing the Constitutional Rights of Citizens and the Approach of the. . .

Sun, Mar 01 2020 11:17 AM
Background image

The meeting of the Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution was held.

The Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution convened a meeting on 11 Hot Current Year in Chairmanship of Dr. Mohammad Qasem Hashemzai, the president. . .

Sun, Feb 23 2020 11:46 AM
Background image

The meeting of the Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution was held.

The Independent Commission for Overseeing the Implementation of the Constitution convened a meeting on 4 Hot Current Year in Chairmanship of Dr. Mohammad Qasem Hashemzai, the president. . .

BACK TO NEWS