بانوغزال حارس: به منظور از میان بردنِ فساد، ریشه های آن را باید خشکانید.

icoic_admin
Sun, Aug 18 2019 11:38 AM
0001

بانوغزال حارس: به منظور از میان بردنِ فساد، ریشه های آن را باید خشکانید.

این موضوع را بانو غزال حارس، عضو پیشین کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی در مراسم تودیعی که به مناسبت انتصاب ایشان به عنوان بازرس جمهوری اسلامی افغانستان، در مقرکمیسیون برگزار گردیده ، ایراد نمودند.

در این محفل محترم قانونپوه دوکتور محمد قاسم هاشمزی، رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، بانو غزال حارس عضو پیشین کمیسیون، رؤسا، آمرین و کارمندان کمیسیون  اشتراک ورزیده بودند.

0001

نخست؛ محفل با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شده سپس محترم قانونپوه دوکتور محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون، پیرامون مبارزه با فساد اداری در کشور بیان داشتند؛ برچیدن فساد از دامان حکومت کار دشوار است، هرگاه حکومت خواسته باشد فساد را در کشور کاهش دهد و در مقابل آن مبارزه مؤثر نماید، در قدم نخست باید سیستم سازی صورت گرفته و بعداً ریشه های آن شناسایی شده و با عاملین برخورد جدی و قاطعانه صورت گیرد.

همچنین قانونپوه دوکتور محمد قاسم هاشمزی، پیرامون مسؤلیت جدید بانو حارس یاد آور شد که؛ ادارۀ بازرس به منظور مبارزه موثر علیه فساد اداری و نظارت از فعالیت های اراکین عالی رتبه حکومتی ایجاد شده تا از طریق دریافت شکایات به آن مسایل رسیدگی نماید. بناً یک مسئولیت نهایت مهم و خطیر بوده که باید بانو حارس در این خصوص توجه خاص خویش را مبذول بدارند.

0002

سپس بانو غزال حارس اذعان نمود؛ خدا حافظی با کمیسیون و کارکنان آن برایم کار دشوار است در چهار سال گذشته‌ای که من در کمیسیون با جمع همکاران ایفای وظیفه نموده ام دو موضوع مهم را تجربه کرده و با خود انتقال میدهم، اول کسب دانش قانون اساسی و حقوق اساسی بوده دوم ایجاد روابط دوستانه و علمی با همکاران و دوستان جدید بوده است.

ایشان در ادامه صحبت های خویش افزودند؛ مبارزه با فساد مستلزم خشکانیدن ریشه های آن در ادارات است.

قابل ذکر است که بانو حارس بر اساس فرمان شماره ۵۶ مقام عالی ریاست جمهوری در بست خارج رتبه به عنوان بازرس ج . ا. ا تقرر حاصل نموده اند.

محفل با دعائیه خیر و فلاح کشور  به اختتام رسید.

Latest news

Tue, Jul 09 2019 9:30 AM
Background image

Seminar News

Seminar

Tue, Jul 09 2019 6:30 AM
Background image

News

News

Mon, Jul 08 2019 11:27 AM
Background image

News

..

BACK TO NEWS