بانوغزال حارس: به منظور از میان بردنِ فساد، ریشه های آن را باید خشکانید.

icoic_admin
Sun, Aug 18 2019 11:38 AM
0001

بانوغزال حارس: به منظور از میان بردنِ فساد، ریشه های آن را باید خشکانید.

این موضوع را بانو غزال حارس، عضو پیشین کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی در مراسم تودیعی که به مناسبت انتصاب ایشان به عنوان بازرس جمهوری اسلامی افغانستان، در مقرکمیسیون برگزار گردیده ، ایراد نمودند.

در این محفل محترم قانونپوه دوکتور محمد قاسم هاشمزی، رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، بانو غزال حارس عضو پیشین کمیسیون، رؤسا، آمرین و کارمندان کمیسیون  اشتراک ورزیده بودند.

0001

نخست؛ محفل با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید آغاز شده سپس محترم قانونپوه دوکتور محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون، پیرامون مبارزه با فساد اداری در کشور بیان داشتند؛ برچیدن فساد از دامان حکومت کار دشوار است، هرگاه حکومت خواسته باشد فساد را در کشور کاهش دهد و در مقابل آن مبارزه مؤثر نماید، در قدم نخست باید سیستم سازی صورت گرفته و بعداً ریشه های آن شناسایی شده و با عاملین برخورد جدی و قاطعانه صورت گیرد.

همچنین قانونپوه دوکتور محمد قاسم هاشمزی، پیرامون مسؤلیت جدید بانو حارس یاد آور شد که؛ ادارۀ بازرس به منظور مبارزه موثر علیه فساد اداری و نظارت از فعالیت های اراکین عالی رتبه حکومتی ایجاد شده تا از طریق دریافت شکایات به آن مسایل رسیدگی نماید. بناً یک مسئولیت نهایت مهم و خطیر بوده که باید بانو حارس در این خصوص توجه خاص خویش را مبذول بدارند.

0002

سپس بانو غزال حارس اذعان نمود؛ خدا حافظی با کمیسیون و کارکنان آن برایم کار دشوار است در چهار سال گذشته‌ای که من در کمیسیون با جمع همکاران ایفای وظیفه نموده ام دو موضوع مهم را تجربه کرده و با خود انتقال میدهم، اول کسب دانش قانون اساسی و حقوق اساسی بوده دوم ایجاد روابط دوستانه و علمی با همکاران و دوستان جدید بوده است.

ایشان در ادامه صحبت های خویش افزودند؛ مبارزه با فساد مستلزم خشکانیدن ریشه های آن در ادارات است.

قابل ذکر است که بانو حارس بر اساس فرمان شماره ۵۶ مقام عالی ریاست جمهوری در بست خارج رتبه به عنوان بازرس ج . ا. ا تقرر حاصل نموده اند.

محفل با دعائیه خیر و فلاح کشور  به اختتام رسید.

Latest news

Mon, Jan 27 2020 9:11 AM
Background image

Statement by Mohammad Qasim Hashimzai,Ph.D Head of the ICOIC at the 3rd Indonesian Constitutional Court International Symposium (ICCIS 2019)

In the name of God the Merciful and Compassionate

 

 

Ladies and Gentlemen,

 

I have chosen to present to you the topic ‘the constitutional court and consideration of economic and. . .

Tue, Jan 21 2020 11:27 PM
Background image

The 16th anniversary of the constitution adoption was held at the Ministry of Industry and Commerce

The celebration of the 16th anniversary of the constitution before noon on Wednesday, 2 jade, in the Presence of Dr. Abdullah Shefaei, Member of the Independent Commission for. . .

Mon, Jan 13 2020 8:12 AM
Background image

Celebration of Constitution Week at the Directorate General of National Security was held.

The 16th anniversary of the constitution adoption on Sunday, June 22 Jade, with the presence of the (Qazawtyaar) Judge Mohammad Arif Hafez secretary and member of the Independent. . .

BACK TO NEWS