یافته های نظارتی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از توقیف خانه کابل و محبس پلچرخی

icoic_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۴/۲۳ - ۱۱:۸
12

یافته های نظارتی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از توقیف خانه کابل و محبس پلچرخی در مورد نقض و عدم رعایت مواد (24، 31،27، 75،33) قانون اساسی و مواد (461)کود جزا و مواد (100 و 101) قانون اجراآت جزایی و مواد (67، 69 و70) قانون تنظیم امور زندان‌ها با مقامات ادارات ذیربط در میان گذاشته شد

این جلسه تحت ریاست قانونپوه دکتر محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون با حضور داشت قضاوتیار محمد عارف حافظ عضو و منشی کمیسیون، غلام حیدر علامه معاون لوی ځارنوالی، قاضی کفایت الله فضلی عضو مسلکی ریاست عمومی تفتیش قضایی ستره محکمه، محمود احمدزی معاون امنیتی محبس مرکزی پلچرخی، بشیر احمد عثمانی سرپرست ریاست نظارت و توقیف‌خانه ها، اسرارالله همدرد رئیس دفتر مقام، محمد فاروق فاکر رئیس دیپارتمنت نظارت بر اجراآت ادارات و مؤسسات دولتی، مختار احمدی مدیر ارتباط محاکم محبس پلچرخی و متخصصین دیپارتمنت نظارت بر اجراآت ادارات و مؤسسات دولتی کمیسیون، تدویر یافت.

ad

در این جلسه پیرامون یافته های نظارتی دیپارتمنت نظارت بر اجراآت ادارات و مؤسسات دولتی، مبنی بر نقض و عدم رعایت مواد فوق الذکر در مورد ۴۷ تن از محبوسین که دوسیه های ایشان در میعاد معینه به محکمه استیناف مواصلت نکرده و ۱۴ تن از محبوسین که بر اساس رد مال، جریمه نقدی، عدم ارائه ضمانت، در حبس باقی مانده اند، تعدادی از متهمین که از سوی محکمه برائت گرفتند، اما رها نگردیدند، ۱۸ تن از متهمین که میعاد حبس آنها تکمیل گردیده اما رها نگردیدند، و ۲۴۵ تن از متهمین که به دوسیه های ایشان در میعاد معینه رسیدگی صورت نگرفته و  همچنان در مورد اشخاص که به اتهام تمرد از حکم محکمه که وصف جرمی آنها خلاف قانون وانمود شده، بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.

در جلسه، چالش ها و راه حل ها و ایجاد هماهنگی مؤثر میان ستره محکمه، لوی ځارنوالی و اداره تنظیم امور زندان‌ها به منظور رعایت احکام قانون اساسی در محابس مرکز و ولایات مشخص شده  و پیشنهادات عملی و لازم از سوی اعضای کمیسیون نیز مطرح گردید.

در جلسه، قانونپوه دکتر محمد قاسم هاشمزی، ضمن قدردانی از اشتراک مهمانان گفت که این کمیسیون به طور جدی از محابس و توقیف‌خانه ها نظارت به عمل آورده و موارد عدم رعایت تطبیق احکام قانون اساسی را در همه سطوح پیگیری و شناسایی می کند.

رئیس کمیسیون، بر تطبیق قوانین در محابس مرکز و ولایات تأکید نموده و از مسؤولین ذیربط خواست تا در قسمت رهایی زندانیانی که میعاد حبس شان مطابق بر قوانین تکمیل گردیده است، اقدامات جدی نموده و از تخلفات قانون اساسی جلوگیری نمایند.

ad2

در ادامه قضاوتیار محمد عارف حافظ، در رابطه به یافته های نظارتی این کمیسیون از توقیف خانه ولایت کابل و محبس مرکزی پلچرخی معلومات ارائه نموده و گفت، تحقیقات نشان می‌دهد که مواد فوق الذکر در مورد زندانیان در توقیف خانه کابل و محبس پلچرخی نقض گردیده است.

بعداً محمد فاروق فاکر رئیس دیپارتمنت نظارت بر اجراآت ادارات و مؤسسات دولتی یافته های نظارتی شان را به طور مفصل و مستند به جلسه ارائه نمود که مورد تأیید نمایندگان لوی څارنوالی، ستره محکمه، اداره تنظیم امور زندان‌ها و مسؤولین امنیتی محابس قرار گرفت.

همچنان غلام حیدر علامه معاون لوی ځارنوالی، قاضی کفایت الله فضلی عضو تفتیش قضایی، محمود احمدزی معاون امنیتی محبس مرکزی پلچرخی، بشیر احمد عثمانی سرپرست ریاست نظارت و توقیف‌خانه ها و مختار احمدی مدیر ارتباط محاکم محبس مرکزی پلچرخی، عدم رهایی محبوسین در میعاد معینه را یک چالش بزرگ خوانده و گفتند که تناقضات قوانین، عدم هماهنگی میان ادارات مربوطه در مرکز و ولایات و نپرداختن جریمه نقدی از طرف برخی زندانیان، سبب تأخیر در رهایی آنان شده است.

در اخیر تمام یافته های نظارتی کمیسیون مورد کارشناسی قرار گرفته و اشتراک کنندگان فیصله نمودند که یافته های نظارتی کمیسیون و جلسه امروزی رسماً به نهاد های ذیربط ارسال گردد تا در این زمینه اقدامات لازم انجام دهند.

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۸:۳۹
Background image

سمینار آگاهی دهی از قانون اساسی تحت عنوان"بررسی حقوق اساسی اتباع در قانون اساسی افغانستان" در اداره تنظیم امور زندان ها تدویر یافت

این سمینار از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی با حضور داشت دکتر سید آقا موسوی نژاد رئیس تدقیق فرامین اداره تنظیم امور زندان ها، محمد ضیاء فرهمند رئیس دیپارتمنت ارتباط و. . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۸:۳۳
Background image

یافته‌های نظارتی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از برخی پوهنتون‌های خصوصی با مقامات وزارت تحصیلات عالی شریک ساخته شد

یافته های نظارتی کمیسیون نشان می دهد که ماده های ۴۲، ۴۵ و ۴۶ قانون اساسی، در شماری از پوهنتون های خصوصی در مرکز و ولایات نقض گردیده است.

بدین منظور جلسۀ تحت ریاست قانونپوه دکتر محمد. . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۳ - ۱۱:۸
Background image

سمینار آگاهی دهی از قانون اساسی تحت عنوان" مکلفیت پولیس ملی در تطبیق قانون اساسی افغانستان" در قوماندانی امنیه ولایت کابل دایر گردید

این سمینار با حضور داشت قضاوتیار محمد عارف حافظ عضو و منشی کمیسیون، محمد ضیاء فرهمند رئیس دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی، متخصصین دیپارتمنت متذکره و شماری از افسران و سربازان. . .

باز گشت به اخبار