یافته‌های نظارتی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از برخی پوهنتون‌های خصوصی با مقامات وزارت تحصیلات عالی شریک ساخته شد

icoic_admin
چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۸:۳۳
12

یافته های نظارتی کمیسیون نشان می دهد که ماده های ۴۲، ۴۵ و ۴۶ قانون اساسی، در شماری از پوهنتون های خصوصی در مرکز و ولایات نقض گردیده است.

بدین منظور جلسۀ تحت ریاست قانونپوه دکتر محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون با حضور داشت قضاوتیار محمد عارف حافظ عضو و منشی و دکتر عبدالله شفایی عضو کمیسیون، پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی و خیبر سیفی رئیس امور محصلان خصوصی، اسرارالله همدرد رئیس دفتر مقام، محمد نادر علم رئیس دیپارتمنت نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر اجراآت مؤسسات و سازمان‌های غیر دولتی، داکتر محمد هارون ستانکزی رئیس دیپارتمنت مطالعه قوانین و در یافت تناقضات آن ها با قانون اساسی، محمد ظریف عباسی آمر پلان، نظارت، ارزیابی و ارتباط خارجه و متخصصین دیپارتمنت نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر اجراآت مؤسسات و سازمان‌های غیر دولتی در تالار جلسات کمیسیون، تدویر یافت.

ad

نخست قانونپوه دکتر محمد قاسم هاشمزی، از تشریف‌آوری مهمانان تشکری نموده و ضمن استماع گزارش یافته های کمیسیون، بر نصاب واحد تحصیلی متکی به مواد فوق الذکر تاکید نمودند.

در ادامه قضاوتیار محمد عارف حافظ، از مقامات وزارت تحصیلات عالی خواست تا در زمینه عملی شدن احکام قانون اساسی در نهاد های تحصیلی توجه جدی شان را معطوف دارند.

همچنان دکتر عبدالله شفایی، از کارکردها و دستآوردهای 20 ساله وزارت تحصیلات عالی را در راستای پیشرفت علم و دانش اظهار خرسندی نموده و پیشنهادات مشخص شان را جهت بهبود وضعیت نظام تحصیلات عالی کشور مطرح کرد.

بعداً پوهنمل عبدالتواب بالاکرزی معین علمی وزارت تحصیلات عالی از پروسه نظارتی کمیسیون ابراز تشکری نموده و گفت که نظارت این کمیسیون سبب انکشاف و توسعه نظام تحصیلات عالی در کشور می گردد.

وی در رابطه به پیشینه فعالیتهای مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی معلومات داده و گفت در زمینۀ تطبیق نصاب واحد تحصیلی در تمام مؤسسات و پوهنتونهای دولتی و خصوصی کشور مطابق معیارها و اصول علمی با وجود همه دشواری ها از وظایف اصلی این وزارت می باشد که در تطبیق آن سعی خواهیم نمود. وی افزود، وزارت تحصیلات عالی در تطبیق نصاب واحد، روند انعطاف‌پذیری را رعایت می نماید.

ad

معین علمی وزارت تحصیلات عالی در مورد ماده 43 قانون اساسی اشاره نموده و اظهار داشت که در زمینه محدویت های تحصیلات عالی رایگان برای اتباع افغانستان تا سطح لیسانس کار های را انجام داده اند و در این زمینه احاله را جهت تفسیر بعضی مواد قانون اساسی به کمیسیون ارسال می دارند تا مشکلات موجوده مرفوع گردد.

بالاکرزی گزارش یافته های نظارتی کمیسیون را تأیید کرده و خواست که این گزارش به طور رسمی به وزارت تحصیلات عالی ارسال گردد تا بمنظور رفع موارد نقض قانون اساسی، گزارش مذکور را با پوهنتون های یاد شده در میان گذاشته و اقدامات لازم را عملی نماید.

قابل ذکر است که سمیع الدین عمار متخصص دیپارتمنت نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر اجراآت مؤسسات و سازمان‌های غیر دولتی در گزارش مفصل خویش از یافته های نظارتی کمیسیون، مواردی چون نداشتن جواز فعالیت شماری از نمایندگی های پوهنتونها، عدم تصفیه فورم مالیاتی توسط پوهنتون ها، عدم تطبیق نصاب واحد تحصیلی در نهادهای علمی، تطبیق نشدن یکسان مقرره تحصیلات عالی و ایجاد پوهنځی های خودسر از سوی برخی از پوهنتون ها در روشنایی ماده های ۴۲، ۴۵ و ۴۶ قانون اساسی تذکر داده است.

در اخیر تفاهم‌نامه همکاری کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی با وزارت تحصیلات عالی، به منظور فراهم سازی زمینه همکاری های بیشتر آن وزارت در راستای نظارت از رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی از سوی رئیس کمیسیون به معین علمی آن وزارت تسلیم داده شد. مجلس با دعاییه خیر و فلاح افغانستان و برقراری صلح سراسری در کشور پایان یافت.

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۸:۳۹
Background image

سمینار آگاهی دهی از قانون اساسی تحت عنوان"بررسی حقوق اساسی اتباع در قانون اساسی افغانستان" در اداره تنظیم امور زندان ها تدویر یافت

این سمینار از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی با حضور داشت دکتر سید آقا موسوی نژاد رئیس تدقیق فرامین اداره تنظیم امور زندان ها، محمد ضیاء فرهمند رئیس دیپارتمنت ارتباط و. . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۸:۳۳
Background image

یافته‌های نظارتی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از برخی پوهنتون‌های خصوصی با مقامات وزارت تحصیلات عالی شریک ساخته شد

یافته های نظارتی کمیسیون نشان می دهد که ماده های ۴۲، ۴۵ و ۴۶ قانون اساسی، در شماری از پوهنتون های خصوصی در مرکز و ولایات نقض گردیده است.

بدین منظور جلسۀ تحت ریاست قانونپوه دکتر محمد. . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۳ - ۱۱:۸
Background image

سمینار آگاهی دهی از قانون اساسی تحت عنوان" مکلفیت پولیس ملی در تطبیق قانون اساسی افغانستان" در قوماندانی امنیه ولایت کابل دایر گردید

این سمینار با حضور داشت قضاوتیار محمد عارف حافظ عضو و منشی کمیسیون، محمد ضیاء فرهمند رئیس دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی، متخصصین دیپارتمنت متذکره و شماری از افسران و سربازان. . .

باز گشت به اخبار