کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از هفدهمین سالروز تصویب قانون اساسی تجلیل به عمل آورد.

icoic_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ - ۱۰:۴۹
02

بخش دوم:

محمد علم ایزدیار معاون اول مشرانو جرگه ضمن تبریکی از هفدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی و سپاسگزاری از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بابت برگزاری محفل گفت:"قانون اساسی کشور در عرصه های حقوقی از مهمترین و بهترین قوانین اساسی در سطح کشور های منطقه شمرده می شود."

ایزدیار علاوه نمود که در قانون اساسی کشور مزایا و ارزش های زیادی نهفته است که از آزادی بیان آغاز تا امتیاز برای زنان، تشکیل نهاد های دموکراتیک، آزادی احزاب سیاسی، تفکیک قوای سه گانه و سایر موارد دیگر که در متن این قانون تسجیل یافته است از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

02

معاون اول مشرانو جرگه همچنان در رابطه به چالش های قانون اساسی اشاره نموده و گفت که نقض، گریز و امتناع از اجرای قانون اساسی از چالش های بزرگی است که در مسیر تطبیق و اجرای این قانون و قوانین دیگر قرار دارد.

وی همچنان از مقامات دولتی  و غیر دولتی خواست که در تطبیق و عملی شدن قانون اساسی و سایر قوانین کشور از هیچ نوع سعی  و تلاشی دریغ نورزند.

سپس فضل احمد معنوی وزیر عدلیه در رابطه به ارزش های قانون اساسی و نقش کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در اجرا و تحقق ارزش های این قانون صحبت های همه جانبه نموده و گفت که شخصیت های مهم در این کمیسیون وجود دارد که این مسؤولیت ملی به خوبی انجام داده اند.

وزیر عدلیه پیرامون خلا های قانون اساسی اشاره نموده گفت که هنوز یک ثلث اعضای انتصابی مشرانو جرگه معرفی نشده است که این خود خلا های زیادی را  به وجود می آورد. 

موصوف احکام قانون اساسی کشور را مطابق به شریعت اسلامی خوانده و افزودند که تمام ماده های این قانون با ارزش های دین مقدس اسلام و عرف کشور سازگاری تنگانگ دارد.

وزیر عدلیه روی نقش نظارتی کمیسیون تاکید نموده و گفت، با وجود که این کمیسیون به تاخیر ایجاد شده است اما شخصیت خوب علمی و حقوقی در این کمیسیون معرفی گردیده و با شایستگی های تمام توانسته اند وظایف و صلاحیت های نظارتی شان را در تمام ادارات دولتی و غیر دولتی کشور اعمال نمایند.

02

سپس، قضاوتیار محمد عارف حافظ عضو و منشی کمیسیون ضمن ارایه گزارش از فعالیت های کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، این قانون را از نگاه ارزشی در سطح کشور های منطقه  کم نظیر خوانده و گفت که این قانون، اصول کلی است که نظام دولت جمهوری اسلامی افغانستان را مشروعیت بخشیده است.

منشی کمیسیون، پیرامون ارزش های اسلامی در مواد قانون اساسی صحبت نموده و گفت:"ماده اول مبنی بر اصل دولت اسلامی، ماده دوم اصل پیروی از احکام دین مقدس اسلام، ماده سوم اصل معتقدات و احکام دین مقدس اسلام و ماده چهارم اعمال حاکمیت ملی از طریق انتخابات آزاد، مستقیم و سری. احکام فصل دوم بر تضمین حقوق اساسی و وجایب اتباع کشور و از همه مهمتر  اصل عدم تعدیل ماده های اول و دوم راجع به جمهوری اسلامی افغانستان تاکید نموده است که در هیچ نوع شرایطی غیر قابل تغییر می باشد."

موصوف علاوه نمود که دفاع از اصول قانون اساسی و مدیریت پروسه صلح تحت سایه و پرتو قانون اساسی یک امر مهم و اساسی در کشور می باشد.

قضاوتیار محمد عارف حافظ، در رابطه به اهمیت و ضرورت این کمیسیون صحبت نموده و اظهار داشت که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق به ماده 157 قانون اساسی و ماده 8 قانون اختصاصی خویش، مکلف به نظارت از رعایت بر تطبیق قانون اساسی در ادارات دولتی و غیر دولتی گردیده است. و این کمیسیون همواره و پی هم از ادارات نظارت به عمل آورده تا زمینه تطبیق قانون را در سراسر کشور فراهم گرداند.

وی علاوه نموده که این کمیسیون فرایند نظارت را مطابق پلان عمل سالانه در روشنایی استراتیژی ملی مبارزه با فساد اداری و حاکمیت قانون، از طریق دیپارتمنت های مسلکی خویش حدود 105 اداره را در واحد های دومی ولایات و بیشتر از 34 اداره را در مرکز که شامل هر سه قوه می شود، و همچنان 119 اداره غیر دولتی که شامل پوهنتون ها، دارلمعلمین ها، مکاتب، شفاخانه ها، نهاد های اجتماعی، انستیتوت ها و رسانه ها می شود، انجام داده است.

 در ادامه منشی کمیسیون اضافه نمود که این کمیسیون حدود بیست نظریه حقوقی را صادر و به مراجع آن ارسال و حدود 32 پیشنهاد طرح قوانین را به نهاد های مربوطه وزارت عدلیه ارایه و بعدا موارد تناقضات را شناسایی و به مراجع آن ارسال و 62 سیمینار آگاهی دهی از قانون اساسی را در مرکز و ولایات دایر و حدود یکصد و 16 هزار سه صد و پنجاه جلد قانون اساسی را در ادارات مختلف توزیع نموده است.

وی گفت که از طریق نشرات خویش جزوه های قانون اساسی، مجموعه تفسیر ها، مشوره ها و نظریات حقوقی، مقاله های علمی و همچنان نظریه های های شورای قانون اساسی دهه 60 را نشر و چاپ نموده اند.

حافظ همچنان در رابطه به کمی ها، کاستی ها، خلا ها و نواقص کاری در تطبیق و اجرای قانون اساسی توسط ادارات اشاره نموده و گفتند که یافته های کمیسیون بعد از تحلیل و بررسی با ادارات شریک ساخته تا زمینه بهتر تطبیق احکام قانون اساسی به شکل موجه فراهم گردد. وی یافته های متذکره را به طور مستند و علمی طی یک پریزنتیشن به اشتراک کننده گان مراسم پیشکش نمود.

در اخیر دکتر سید ابوبکر متقی عضو کمیسیون و رئیس کمیته مرکزی برگزاری هفته تجلیل قانون اساسی ضمن جمع بندی و نتیجه گیری از سخنان مطرح شده در این مراسم اظهار داشتند که شهروندان و مقامات باید به قانون اساسی کشور تمکین نموده و این وثیقه ملی را پاس دارند تا احترام به این سند ملی در میان مردم و شهروندان بیشتر از پیش تقویت گردد.

دکتر متقی بر اهمیت تطبیق قانون اساسی توسط رسانه ها و مقامات دولتی و غیر دولتی اشاره نموده و از آن تقاضا نمود که قانون اساسی کشور را حرمت گذاشته و برای تطبیق این قانون از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نورزند.

موصوف به ارزش های دین مقدس اسلام اشاره نموده و گفتند که اولین قانون اساسی را در جهان پیامبر اسلام در مدینه منوره وضع کرد که 48 ماده داشت و به نام دستور مدینه یا میثاق مدینه یاد می شد و در آن احکام مربوط به حقوق و وجایب شهروندان آن وقت که سه گروه یعنی مهاجر، انصار و یهودیان بودند، به زعامت رسول الله اعراف نمودند.

رئیس کمیته مرکزی در اخیر سخنرانی خویش به روند مذاکرات صلح دولت و طالبان اشاره نموده اظهار داشتند که باید در این مذاکرات یکی از اعضای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز حضور می داشت تا از ارزش ها و محتویات قانون اساسی به طور علمی، منطقی و مستدل دفاع می نمود.

در اخیر، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی کتب، قانون و تفسیر قوانین را که به مناسبت بزرگداشت از هفدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی به چاپ رسانیده بود، به تمام اشتراک کننده گان هدیه کرد.

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۸:۳۹
Background image

سمینار آگاهی دهی از قانون اساسی تحت عنوان"بررسی حقوق اساسی اتباع در قانون اساسی افغانستان" در اداره تنظیم امور زندان ها تدویر یافت

این سمینار از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی با حضور داشت دکتر سید آقا موسوی نژاد رئیس تدقیق فرامین اداره تنظیم امور زندان ها، محمد ضیاء فرهمند رئیس دیپارتمنت ارتباط و. . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۸:۳۳
Background image

یافته‌های نظارتی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از برخی پوهنتون‌های خصوصی با مقامات وزارت تحصیلات عالی شریک ساخته شد

یافته های نظارتی کمیسیون نشان می دهد که ماده های ۴۲، ۴۵ و ۴۶ قانون اساسی، در شماری از پوهنتون های خصوصی در مرکز و ولایات نقض گردیده است.

بدین منظور جلسۀ تحت ریاست قانونپوه دکتر محمد. . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۳ - ۱۱:۸
Background image

سمینار آگاهی دهی از قانون اساسی تحت عنوان" مکلفیت پولیس ملی در تطبیق قانون اساسی افغانستان" در قوماندانی امنیه ولایت کابل دایر گردید

این سمینار با حضور داشت قضاوتیار محمد عارف حافظ عضو و منشی کمیسیون، محمد ضیاء فرهمند رئیس دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی، متخصصین دیپارتمنت متذکره و شماری از افسران و سربازان. . .

باز گشت به اخبار