سیمینار آگاهی از قانون اساسی در اداره عالی بررسی برگزار شد.

icoic_admin
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ - ۱۱:۲۴
00200

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی سیمینار یک روزه را تحت عنوان « گفتمان بررسی حقوق اساسی اتباع در قانون اساسی افغانستان» قبل از ظهر روزدو‌شنبه 21 دلو 1398، به همکاری اداره عالی بررسی، در تالار آن اداره  برگزارنمود.
در این سیمینار محترم دکتور عبدالرؤوف هروی عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، محترم محمد ظریف علم ستانکزی رئیس بررسی ادارات بودجوی مرکزی اداره عالی بررسی، محترم مختار آغا سعیدی رئیس تفتیش داخلی، محترم محمد ضیاء فرهمند رئیس دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی، رؤسا و شماری از کارمندان آن  اداره نیز اشتراک ورزیده بودند.

0010


سیمینار با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. سپس محترم محمد ظریف علم ستانکزی رئیس بررسی ادارات بودجوی مرکزی اداره عالی بررسی، ضمن خوش آمدید از مسؤلین کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی جهت برگزاری این سیمینار تشکری نموده پیرامون فصل دوم قانون اساسی  در مورد بررسی حقوق اساسی اتباع در قانون اساسی افغانستان معلومات ارائه نموده افزود: بدون شک در عدم آگاهی نمی توانیم از حقوق خود دفاع کنیم و یا حق خود را بشناسیم. همچنین ماده 22 قانون اساسی اصل تساوی بین اتباع افغانستان را بیان نموده، هیچ نوع تبعیض را قابل قبول ندانسته و به نصوص شرعی استوار بوده که اتباع افغانستان هم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی می باشند.   

0400

 

متعاقباً محترم دکتور عبدالرؤوف هروی، پیرامون قانون اساسی صحبت کرده و افزود: قانون اساسی یک وثیقه ملی و عالی ترین سند حقوقی یک کشور است که تمام تشکیلات دولت، وظایف و صلاحیت های قوه سه گانه، حقوق و آزادیهای اساسی اتباع را در بر دارد. مطابق به فصل دوم قانون اساسی، اتباع حقوقی دارند و قانون اساسی تامین کننده آزادی ها و حقوق آنها بوده که قابل معامله نیست.

0020

همچنان وی بیان نمود، بخاطر حراست و صیانت از احکام قانون اساسی دو روش وجود دارد یکی آن روش سیاسی است، اگر یک مسئله یی  مغایر احکام قانون اساسی باشد شورای قانون اساسی میتواند آن را لغو نموده و به آن عمل نکنند، دیگر آن، روش قضایی؛ قوه قضائیه صلاحیت دارد تا برتری قانون اساسی را نسبت  به دیگر قوانین حفظ و حراست کند و نیز در مورد محاکم و شورای  قانون اساسی در جهان برای اشتراک کنندگان معلومات ارائه نمود.

همچنان دکتور هروی افزود : « کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، وظیفه صیانت و حراست از قانون اساسی را دارا می باشد و آگاهی دهی از قانون اساسی را برای مردم در ارتباط با تطبیق احکام قانون اساسی وظیفه خود دانسته،  تا مردم از قانون اساسی را که به مثابه وثیقه ملی است آگاهی حاصل نمایند.»
همچنان محترم محمد ضيأ فرهمند رئیس دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی در رابطه به  قانون اساسی گرایی در جهان و افغانستان معلومات ارائه نمود و افزود: وقتی جامعه ملل بوجود آمد دو موضوع یکی داشتن استقلال؛ دیگری داشتن قانون اساسی شرط اساسی برای عضویت در این سازمان پنداشته می شد.

همچنین فرهمند افزود: در افغانستان آزادی بیان از هرگونه تعرض مصؤن است و حرمت مسکن در قانون اساسی به شکل عالی مورد توجه قرار گرفته است؛ بشمول دولت هیچ کسی حق ندارد تا بدون اجازه ساکن و حکم محکمه داخل مسکن شخص شود.

در ادامه محترم لطف الله رحیمی متخصص دیپارتمنت ارتباط و آگاهی پیرامون بررسی حقوق اساسی اتباع در قانون اساسی بحث نموده و روی امنیت و عدالت تمرکز بیشتر نمود. 
در اختتام محفل، پرسش های در مورد قانون اساسی  از سوی اشتراک کننده گان محفل مطرح گردیده و از جانب محترم دکتورهروی پاسخ ارائه گردید.

 

 

تازه ترین اخبار

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۶:۳
Background image

پیام تسلیت بمناسبت درگذشت میرویس مرشد

با تأسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترم میرویس مرشد مدیر محاسبه نقدی آمریت مالی و اداری ریاست عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، به اثر مریضی که عاید حالش بود،. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ - ۱۰:۲۹
Background image

برگزاری سیمینار آگاهی از قانون اساسی در اداره ملی تنظیم امور آب

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی سیمینار یک روزه را تحت عنوان « بررسی حقوق اساسی اتباع و رویکرد قانون اساسی افغانستان» قبل از ظهر روز دو‌شنبه 12 حوت 1398، به همکاری اداره ملی. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ - ۱۱:۱۷
Background image

جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی برگزار شد.

جلسۀ کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی امروز  مؤرخ 11 حوت سال روان تحت ریاست قانونپوه دکتور محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون؛ با حضور اعضای آن کمیسیون برگزار شد.

 درنخست، قضاوتیار. . .

باز گشت به اخبار