دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محیط زیست تدابیر لازم اتخاذ نماید .

icoic_admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۲۱ - ۱۰:۴۳
0010

دولت مکلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محیط زیست تدابیر لازم اتخاذ نماید .

(ماده پانزدهم قانون اساسی افغانستان)

 

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، بتاریخ 20 میزان1399جلسه هماهنگی را در مورد جلوگیری از آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست تحت ریاست محترم قضاوتیار محمد عارف حافظ عضو و منشی کمیسیون، با حضور داشت محترم عزت الله صدیقی معین مسلکی اداره ملی حفاظت از محیط زیست، محترم سهراب صدیقی معین ترانسپورت و ترافیک شاروالی کابل،  محترم محمد ادریس توخی معاون صحت محیطی شاروالی کابل، محترم عبدالکریم ملکیار معین وزارت صنعت و تجارت، محترم محمد امان امانیار رئیس جنگلات و زیست وزارت زراعت، محترم سمونوال ذکریا مدیر اداری ریاست ترافیک ورؤسای دیپارتمنت های کمیسیون برگزارنمود.

نخست؛ محترم قضاوتیار محمد عارف حافظ از تشریف آوری اعضای مجلس اظهارامتنان نموده و روی تطبیق ماده 15 قانون اساسی تاکید نموده افزود: هدف ازتدویر این جلسه رسیدن به حل معضل آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست بوده تا خلاها و نواقص مربوط به رعایت و تطبیق ماده 15 قانون اساسی که توسط دیپارتمنت نظارت از تطبیق قانون اساسی براجراآت و موسسات دولتی شناسایی گردیده اند را برجسته ساخته، مسؤلیت مشترک خویش را در این زمینه عملی سازیم.   

0104

 

سپس محمد فاروق فاکر رئیس دیپارتمنت نظارت از تطبیق قانون اساسی بر اجراآت و موسسات دولتی، روی چالش های آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست مطابق به ماده 15 قانون اساسی گزارش مختصر خویش را به مجلس ارائه کرد.

در ادامه، اعضای مجلس پیرامون علل و عوامل عدم ایجاد مراکزمعاینات تخنیکی وسایط نقلیه، توقف و جلوگیری از گشت و گذار موتر های کهنه، خرید و فروش حیوانات در مکان های عمومی ومزدحم شهروایجاد کشتارگاه ها در محلات نا مناسب، استفاده از ذغال سنگ در فصل زمستان و موجودیت زباله ها در سرک های عمومی و  تورید تیل و گاز بی کیفیت که عامل آلودگی در محیط زیست میگردد پیرامون موضوعات فوق الذکر صحبت های همه جانبه نمودند.

033

در اخیر، فیصله گردید تا ادارات مسؤول تدابیر لازم را در قسمت حفظ محیط زیست سالم اتخاذ نمایند و مطابق پلان پنج ساله که در سطح دولت در خصوص موضوع برنامه ریزی گردیده و وظایف ادارات مشخص شده است گزارش اجراآت خود را به منظور اقدام قدم های بعدی با کمیسیون شریک سازند. جهت حصول اطمینان از رعایت و تطبیق ماده 15 قانون اساسی حفاظت از محیط زیست ،کاهش آلودگی هوا و جلوگیری از تخریب محیط زیست  درهماهنگی با کمیسیون گزارش تهیه شده، به شورای ملی و ریاست جمهوری جهت اجرائی ساختن آن گسیل گردد. همچنان موضوع عدم حضور نمایندگان وزارت امور داخله و اداره ملی نورم و استندرد در مجلس به ریاست جمهوری شریک ساخته شود.        

 

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۷ - ۱۰:۷
Background image

سمینار تدریس مسلکی قانون اساسی برگزار گردید.

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی سمینار دو روزه را تحت عنوان )تدریس مسلکی قانون اساسی( بتاریخ 5 و  6 عقرب  1399 با اشتراک کارشناسان حقوقی ۱۴ اداره  در تالار دفتر مرکزی کمیسیون. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ - ۹:۳۳
Background image

جلسه همآهنگی امور مسلکی و اداری کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برگزار شد.

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی یکشنبه مؤرخ 4 عقرب 1399، تحت ریاست دکتر عبدالله شفایی عضو و وارسی کننده کمیسیون و با حضور دکتر سیدابوبکر متقی، قضاوتیار محمدعارف حافظ اعضای. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۲ - ۱۰:۲۴
Background image

سمینار آگاهی دهی از قانون اساسی در اکادمی پولیس ملی شهید سترجنرال عبدالرازق برگزار گردید.

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی سمینار آگاهی دهی از قانون اساسی  را تحت عنوان "نقش و وظیفه پولیس در تامین حاکمیت قانون اساسی افغانستان" با همکـــاری اکادمی پولیس ملی شهید. . .

باز گشت به اخبار