جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی برگزار شد.

icoic_admin
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ - ۱۱:۱۷
0044

جلسۀ کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی امروز  مؤرخ 11 حوت سال روان تحت ریاست قانونپوه دکتور محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون؛ با حضور اعضای آن کمیسیون برگزار شد.

 درنخست، قضاوتیار محمد عارف حافظ منشی و عضو کمیسیون از چگونگی تطبیق مصوبه های  قبلی مختصراً  گزارش ارائه  نمود، متعاقباً طبق آجندا، مسودۀ طرزالعمل تنظیم سفرهای رسمی کارکنان کمیسیون به بحث گرفته شد و تصمیم اتخاذ گردید تا طرزالعمل فوق الذکر به آمریت پلان، نظارت، ارزیابی و ارتباط خارجه محول گردد؛ تا با درنظرداشت قوانین و مقررات نافذه کشور مورد مطالعه همه جانبه قرار گرفته و مسؤده آن به یکی از جلسات بعدی کمیسیون جهت تصویب ارائه گردد.

0040

مطابق آجندای جلسه امروزی کمیسیون، همچنان پلان سال مالی 1399 و پلان های عمل (Action Plans) که از سوی آمریت پلان، نظارت و ارزیابی و ارتباط خارجه تدوین گردیده بود، مورد بحث قرار گرفت. در نتیجه؛ پلان های یاد شده مورد تائید جلسه قرار گرفت و تصمیم اتخاذ گردید که پلان های یاد شده بعد از منظوری مقام ذیصلاح  به تمامی بخش های مسلکی واداری کمیسیون تکثیر گردیده و بخش های مسلکی و اداری کمیسیون در عرصه تطبیق آن اقدامات مقتضی به عمل آورده و از تحقق اهداف و تطبیق فعالیت های مندرج آن به آن آمریت گزارش خویشرا ارائه نمایند.

در ضمن، آمریت پلان نظارت و ارزیابی و ارتباط خارجه مؤظف گردید؛ تا پلان تصویب شده کمیسیون را به معاونیت پالیسی، نظارت و بررسی، ریاست عمومی دفتر عالی مقام ریاست جمهوری نیز ارسال نموده و از مسبوقیت ایشان اطمینان حاصل نمایند.

در ادامه، مسوده  نظریه حقوقی در مورد معرفی اراکین حکومت به ادارۀ لوی سارنوالی کشور توسط ولسی جرگه که از طرف دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره های حقوقی به جلسه ارائه گردید در پرتو احکام قانون اساسی و قوانین تافذه  مورد بحث قرار گرفته و تصمیم اتخاذ گردید که:  مسوده یاد شده با در نظرداشت احکام قانون اساسی، قانون حق دسترسی به اطلاعات، قانون رسانه های همگانی، قانون اداره عالی بررسی، اصول وظایف داخلی مجلسین شورای ملی و نظریات قبلی کمیسیون مستند سازی گردیده و  بعد از اخذ نظریات اعضای کمیسیون جهت بحث بیشتر  به جلسه بعدی کمیسیون ارائه گردد.

مجلس با استدعا صلح دائمی در کشور پایان یافت.

تازه ترین اخبار

دوشنبه ۱۳۹۹/۱/۴ - ۶:۳
Background image

پیام تسلیت بمناسبت درگذشت میرویس مرشد

با تأسف فراوان اطلاع حاصل نمودیم که محترم میرویس مرشد مدیر محاسبه نقدی آمریت مالی و اداری ریاست عمومی دارالانشای کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، به اثر مریضی که عاید حالش بود،. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۳ - ۱۰:۲۹
Background image

برگزاری سیمینار آگاهی از قانون اساسی در اداره ملی تنظیم امور آب

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی سیمینار یک روزه را تحت عنوان « بررسی حقوق اساسی اتباع و رویکرد قانون اساسی افغانستان» قبل از ظهر روز دو‌شنبه 12 حوت 1398، به همکاری اداره ملی. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ - ۱۱:۱۷
Background image

جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی برگزار شد.

جلسۀ کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی امروز  مؤرخ 11 حوت سال روان تحت ریاست قانونپوه دکتور محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون؛ با حضور اعضای آن کمیسیون برگزار شد.

 درنخست، قضاوتیار. . .

باز گشت به اخبار