جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی برگزار شد.

icoic_admin
یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۸ - ۱۱:۲۱
0102

جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی بتاریخ 28 میزان 1398 هـ . ش تحت ریاست محترم  قانونپوه دکتور محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون با حضور داشت اعضای محترم  کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در تالار جلسات برگزار گردید.

 جلسه با تلاوت آیات از کلام الله مجید آغازگردید، سپس منشی کمیسیون از چگونگی تطبیق مصوبات قبلی به جلسه طورمختصر  گزارش ارائه  نموده  پیرامون موضوعات شامل آجندا در پرتواحکام قانون اساسی   بحث همه جانبه صورت گرفت.

0102

 نخست، طرح پیشنهادی قانون مکلفیت عسکری که ازطرف دیپارتمنت تحقیق و انکشاف قوانین به جلسه ارایه گردیده بود در پرنسیب مورد تایید جلسه قرار گرفت و تصمیم برآن شد که بمنظور رعایت بهتر تطبیق  ماده 55 قانون اساسی،  طرح مذکور جهت طی مراحل بعدی  به وزارت عدلیه، شورای امنیت ملی، وزارت  دفاع ملی، وزارت امورداخله و امنیت ملی طی مکتوب رسمی ارسال گردد.

 همچنان، طرح طرزالعمل خاص برای تقویت میکانیزم نظارت پارلمان از اجراآت حکومت که ازطرف آمریت پلان  به مجلس ارایه گردیده بود مورد استماع جلسه قرار گرفته و تصمیم اتخاذ گردید که تهیه طرزالعمل به کمیسیون ارتباط نمی گیرد. در ادامه ، پیشنهاد انجمن مستقل وکلای مدافع مبنی بر نقض ماده 31 قانون اساسی مورد استماع مجلس قرار گرفت تصمیم بر آن شد که موضوع جهت مستند سازی به دیپارتمنت نظارت براجراآت دولتی محول گردد.

 سپس، نظریه حقوقی درمورد ماده 79 قانون اساسی ازطرف دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره های حقوقی به مجلس ارایه گردیده بود بعد از بحث همه جانبه  تصمیم بر آن شد که به تعقیب مصوبه شماره  3 در مورد ماده 79 و 97 با در نظرداشت ماده 90 قانون اساسی در مورذ  طرح نظریه حقوقی باز نگری صورت گرفته  و جهت تایید به مجلس بعدی ارایه گردد.

 در اخیر، در مورد احاله ولسی جرگه پیرامون تفسیر ماده 10 قانون اساسی   که از طریق وزارت دولت در امور پارلمانی به کمیسیون مواصلت ورزیده بود، مورد بحث جلسه قرار گرفت  تصمیم برآن شد که موضوع منحیث ارتباط  به دیپارتمنت تشریح قانون اساسی  و مشوره های حقوقی محول و به دیپارتمنت نامبرده وظیفه سپرده شد تا در روشنائی احکام قانون اساسی نظریه تفسیری را در مورد ماده 10 قانون اساسی تهیه و ترتیب و جهت تایید به جلسه بعدی ارایه  گرددجلسه با دعائیه خیر و فلاح مملکت به پایان رسید.

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۸/۸/۱۵ - ۱۰:۲۱
Background image

محترمه نادیه بهمنش در رابطه به خطاطی و میناتوری نسخه دست نویس قانون اساسی تقدیر گردید.

محفلی به‌ این مناسبت درکمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، با حضور محترم دکتور عبدالله شفایی سرپرست و عضو کمیسیون، محترم قضاوتیار محمد عارف حافظ منشی کمیسیون، محترم محمد ادریس برمک. . .

شنبه ۱۳۹۸/۸/۱۱ - ۹:۱۷
Background image

اعضای کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی با  سرکنسل سفارت مصر دیدار کردند.

اعضای کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی با  سرکنسل سفارت مصر دیدار کردند.

امروز دوشنبه مورخ ۶/۸/۱۳۹۸، عضای رهبری کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی با سر کنسل سفارت کشور مصر. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۸ - ۱۱:۲۱
Background image

جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی برگزار شد.

جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی بتاریخ 28 میزان 1398 هـ . ش تحت ریاست محترم  قانونپوه دکتور محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون با حضور داشت اعضای محترم  کمیسیون مستقل نظارت بر. . .

باز گشت به اخبار