جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی برگزار شد.

icoic_admin
پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۱ - ۸:۱۶
00001

جلسه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، بتاریخ10میزان سال جاری تحت ریاست محترم قانونپوه  دوکتور محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون با حضور اعضای محترم هر یک قضاوتیار محمد عارف حافظ منشی، دوکتور عبدالرؤوف هروی، دوکتور سید ابوبکر متقی و دوکتور عبدالله شفایی اعضای کمیسیون برگزار گردید.

جلسه با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید آغاز شد سپس منشی کمیسیون، ازچگونگی تطبیق مصوبات قبلی به جلسه بطور فشرده گزارش ارایه نموده و روی موضوعات شامل آجندا بحث همه جانبه صورت گرفت.

درنخست، طرح  تدویر کنفرانس ملی نظارت بر تطبیق قانون اساسی از سوی دیپارتمنت نظارت از اجراآت ادارات و موسسات دولتی مورد بحث قرار داده شد و  جهت غور و بحث بیشتر به  جلسه بعدی محول گردید.

همچنان، گزارش کارشناس جندر پیرامون بهبود وضعیت جندر در کمیسیون مورد استماع مجلس قرار گرفت و تصمیم اتخاذ گردید که با در نظرداشت حضور کم رنگ خانم ها،ارتقأ کارشناسی جندر به آمریت جندر درتشکیل آینده کمیسیون، در نظر گرفته و عجالتآ به ایجاد کودکستان تصمیم گرفته شد.

در خاتمه جلسه پیرامون موضوعات اعضای مستعفی شوراهای ولایتی، تبادل نظر صورت گرفت و تصمیم بر آن شد تا وفق بند (4) مصوبه 5 مورخ 31 /6 /1398 و با رعایت ماده (9) قانون کمیسیون اجراآت لازم صورت گیرد.

جلسه با دعائیه خیر و فلاح مملکت به پایان رسید.

تازه ترین اخبار

پنجشنبه ۱۳۹۸/۷/۲۵ - ۶:۵۹
Background image

رئیس و اعضای کمیسیون با  سرپرست ونامزد وزیر وزارت معارف ملاقات نمودند.

 به تاریخ 24 میزان سال جاری قانونپوه دکتور محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی و اعضای محترم کمیسیون، هریک دوکتورعبدالرووف هروی و دوکتور ابوبکر متقی با رهبری. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۷ - ۱۲:۱۴
Background image

برگزاری سیمینار آگاهی از قانون اساسی درمرکز ملی آموزش های حقوقی.

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بتاریخ 17 ميزان سال جاری سیمینار آگاهی از قانون اساسی را برای محصلان برنامه ستاژ حقوقی مرکز آموزش ‌های حقوقی دانشگاه کابل برگزار نمود. در این. . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۷/۱۵ - ۱۰:۱۳
Background image

جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی برگزار شد.

 

جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی بتاریخ ۱۴ میزان ۱۳۹۸ هـ . ش تحت ریاست محترم  قانونپوه دکتور محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون با حضور داشت اعضای محترم  کمیسیون مستقل نظارت. . .

باز گشت به اخبار