جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی امروز برگزار شد.

icoic_admin
چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ - ۱۱:۲۰
0010

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی قبل از ظهر یکشنبه 20 دلو سال روان، تحت ریاست قانونپوه  دوکتور محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون با حضور اعضای کمیسیون تشکیل جلسه داد.

جلسه با آیات چند از کلام الله مجید آغاز شد سپس منشی کمیسیون، ازچگونگی تطبیق مصوبات قبلی به جلسه بطور فشرده گزارش ارایه نموده و روی موضوعات شامل آجندا بحث کرد.

نخست، قانونپوه دوکتور محمدقاسم هاشمزی رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، پیرامون هفته تجلیل از قانون اساسی، صحبت نموده و در مورد ادارات که در هفته تجلیل از قانون اساسی سهم فعال داشتند قدردانی نموده و در مورد ادارات که طبق حکم جلاالتمآب رئیس جمهور دولت جمهوری اسلامی افغانستان برنامه هفته تجلیل از شانزدهمین سالگرد قانون اساسی را تجلیل ننمودند، لست آن ادارات به مقام عالی دولت، گزارش گردد. 

در ادامه، گزارش نظارت از زندان بگرام از سوی دیپارتمنت نظارت از ادارات و موسسات دولتی به جلسه ارایه گردیده بود و تصمیم برآن شد تا جهت غور و بررسی بیشتر به  جلسه بعدی محول گردد.

0066

همچنان، دیدگاه آمریت پلان، ارزیابی و ارتباط خارجه در مورد روند پلان گذاری با در نظرداشت مؤلفه های پلان گذاری و استراتیژی 5 ساله کمیسیون و نیز بر مبنای نیازمندی در راستای تطبیق و حاکمیت قانون اساسی استماع گردید و نیز زمینه جلب همکاری از جانب نهادهای ملی و بین المللی که در راستای حمایت از سکتور عدلی و قضایی همکاری می نمایند نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.متعاقباً اعضای کمیسیون در خصوص دیدگاه آمریت پلان نظریات و پیشنهادات خویش را با آمریت پلان در بخش پلان سازی شریک نموده و فیصله گردید تا در یک هماهنگی لازم با دیپارتمنت ها پلان سال مالی 1399 را با در نظرداشت اهداف پیش بینی شده در استراتیژی 5 ساله کمیسیون شریک و جهت تائید به مجلس کمیسیون ارائه بدارند.  

جلسه با دعائیه خیر و فلاح مملکت به پایان رسید.

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۴ - ۱۱:۴۶
Background image

جلسه کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی برگزار شد.

 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بتاریخ 4 حوت سال روان تحت ریاست قانونپوه دکتور محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون با حضور اعضای آن کمیسیون تشکیل جلسه داد.

نخست، منشی کمیسیون از. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۱:۳۹
Background image

نقض مواد قانون اساسی در ارگان های عدلی و قضایی.

 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بتاریخ 27 دلو سال روان تحت ریاست قضاوتیار محمد عارف حافظ  منشی کمیسیون، دکتور سید ابوبکر متقی عضوکمیسیون و نمایندگان ادارات ستره محکمه، لوی. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ - ۱۱:۳۳
Background image

یافته های کمیسیون: نقض ماده 42 قانون اساسی توسط  وزارت مالیه کشور

 کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بتاریخ 27 دلو سال روان تحت ریاست محترم قانونپوه دکتور محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون، محترم قضاوتیار محمد عارف حافظ  منشی کمیسیون، محترم دکتور. . .

باز گشت به اخبار