جلسه کاری دیپارتمنت نظارت بر ادارات دولتی کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی برگزار شد.

icoic_admin
چهارشنبه ۱۳۹۹/۴/۲۵ - ۷:۵۸
00101

جلسه کاری دیپارتمنت نظارت از تطبیق قانون اساسی در ادارات دولتی، کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی بتاریخ  23 سرطان 1399 هـ . ش تحت ریاست محترم محمد عارف حافظ عضو و منشی کمیسیون با حضور داشت رئیس و متخصصین دیپارتمنت متذکره در دفتر کاری منشی کمیسیون دایر گردید.

 جلسه با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغازگردید، سپس محمد فاروق فاکررئیس دیپارتمنت پیرامون موضوعات شامل آجندا در پرتواحکام قانون اساسی بحث همه جانبه صورت گرفت.

نخست،موضوع فورم ها و چکلست های نظارتی به جلسه ارایه گردیده تصمیم برآن شد که مطابق مواد پلان شده، ترتیب، اصلاح و بعد از تائید به ادارات تحت نظارت رسماً  ارسال گردد. همچنان نیز فیصله گردید تا زمینه سفر نظارتی هئیت به ولایات های پروان، کاپیسا و پنجشیر فراهم گردیده تا از رعایت و تطبیق احکام مواد قانون اساسی در مطابقت پلان کاری دیپارتمنت مربوطه شده نظارت نمایند؛

در ادامه ، تصمیم اتخاذ گردید تا با ریاست تنظیم محابس به منظور هماهنگی و شریک ساختن پلان های نظارتی جلسات را برنامه ریزی نمایند.

 سپس ، در مورد دسترسی به انترنت از طرف اداره اترا(ATRA) بحث همه جانبه صورت گرفته و فیصله گردید تا جهت رعایت از ماده 22 قانون اساسی مکاتیب ارسال شده تعقیب گردند. 

جلسه با دعائیه خیر و فلاح مملکت به پایان رسید.

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ - ۴:۳۰
Background image

جلسه همآهنگی امور مسلکی و اداری کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برگزار شد.

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی قبل از ظهر روز یکشنبه 9 قوس 1399، تحت ریاست دکتر عبدالله شفایی عضو و وارسی کننده کمیسیون و با حضور دکتر سید ‌‌ابوبکر متقی، قضاوتیار محمدعارف. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۱۰:۵۰
Background image

مشرانو جرگه خواهان تجدید نظر در تصمیم کمیته قوانین گردید!

مشرانو جرگه خواهان تجدید نظر در تصمیم کمیته قوانین گردید!
در پی اقدام کمیته قوانین در واگذاری صلاحیت تفسیر قانون اساسی به ستره محکمه، سرپرست کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به. . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۵ - ۵:۴۰
Background image

ورکشاپ آگاهی دهی از قانون اساسی برگزار گردید.

ورکشاپ دو روزه تحت عنوان «آگاهی دهی از قانون اساسی افغانستان» توسط کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به همکاری اکادمی علوم افغانستان با اشتراک دکتر سید ابوبکر متقی عضو کمیسیون. . .

باز گشت به اخبار