جلسه همآهنگی امور مسلکی و اداری کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برگزار شد.

icoic_admin
دوشنبه ۱۳۹۹/۷/۱۴ - ۸:۵۱
010100

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی یکشنبه مؤرخ 13 میزان 1399، تحت ریاست دکتر عبدالله شفایی عضو و وارسی کننده کمیسیون و با حضور دکتر سیدابوبکر متقی، قضاوتیار محمدعارف حافظ اعضای کمیسیون و اشتراک قانونپوه دکتر محمدقاسم هاشمزی رئیس کمیسیون از طریق وسایل ارتباط جمعی تشکیل جلسه داد.

جلسه با آیات چند از کلام الله مجید آغاز شد و سپس منشی کمیسیون از چگونگی تطبیق مصوبات قبلی به جلسه گزارش ارائه نموده و روی موضوعات شامل آجندا در پرتو احکام قانون اساسی تصامیم ذیل اتخاذ گردید:

نخست مسوده‌های نظریه حقوقی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در خصوص امکان معرفی اراکین حکومت به لوی څارنوالی و شکایت باختر امین‌زی سناتور انتصابی مشرانو جرگه توسط دیپارتمنت تشریح قانون اساسی و مشوره های حقوقی به مجلس ارائه شد. در خصوص مسوده نظریه حقوقی امکان معرفی اراکین حکومت به لوی څارنوالی  بعد از بحث و تبادل نظر فیصله گردید تا دیپارتمنت مربوطه مسوده مذکور را بعد از امضای اعضای  حاضر طی مکتوب به اداره مربوط ارسال نماید، همچنین شکایت باختر امین‌زی سناتور انتصابی مشرانو جرگه مورد بحث مجلس قرار گرفته و تصمیم اتخاذ گردید: از اینکه احاله یاد شده شایبه حقوقی دارد جهت رسیدگی به موضوع، به دیپارتمنت مذکور وظیفه داده شد که موضوع احاله شده با در نظرداشت سوابق احاله مذکور، طی مکتوب به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ارسال گردد.

در ادامه، طرح پیشنهادی قانون محصول خدمات شهری که از طرف دیپارتمنت تحقیق و انکشاف قوانین به جلسه ارائه گردیده بود مورد تائید و استماع جلسه قرار گرفته تصمیم برآن شد تا طرح پیشنهادی طی مکتوب به وزارت عدلیه، اداره ارگانهای محل، شاروالی کابل و شورای ملی ارسال گردد.

 جلسه با دعائیه خیر و فلاح مملکت اختتام یافت.

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۷ - ۱۰:۷
Background image

سمینار تدریس مسلکی قانون اساسی برگزار گردید.

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی سمینار دو روزه را تحت عنوان )تدریس مسلکی قانون اساسی( بتاریخ 5 و  6 عقرب  1399 با اشتراک کارشناسان حقوقی ۱۴ اداره  در تالار دفتر مرکزی کمیسیون. . .

دوشنبه ۱۳۹۹/۸/۵ - ۹:۳۳
Background image

جلسه همآهنگی امور مسلکی و اداری کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی برگزار شد.

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی یکشنبه مؤرخ 4 عقرب 1399، تحت ریاست دکتر عبدالله شفایی عضو و وارسی کننده کمیسیون و با حضور دکتر سیدابوبکر متقی، قضاوتیار محمدعارف حافظ اعضای. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۲ - ۱۰:۲۴
Background image

سمینار آگاهی دهی از قانون اساسی در اکادمی پولیس ملی شهید سترجنرال عبدالرازق برگزار گردید.

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی سمینار آگاهی دهی از قانون اساسی  را تحت عنوان "نقش و وظیفه پولیس در تامین حاکمیت قانون اساسی افغانستان" با همکـــاری اکادمی پولیس ملی شهید. . .

باز گشت به اخبار