جلسه با حضورداشت رئیس و اعضای کمیسیون با ادارات محترم اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست، شاروالی کابل و ریاست عمومی ترافیک دایر گردید.

icoic_admin
یکشنبه ۱۳۹۸/۹/۱۷ - ۳:۳۹
00160

 

الیوم مورخ 17 قوس سال جاری جلسه کمیسیون با حضورداشت رئیس و اعضای کمیسیون دایر گردید و از ادارات محترم اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست، شاروالی کابل و ریاست عمومی ترافیک به منظور حفظ محیط زیست و جلوگیری از ازدیاد آلودگی هوا به مجلس کمیسیون دعوت به عمل آوردند.

 در آغاز قانونپوه دکتور محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون ضمن اظهار خرسندی از تشریف آوری ادارات محترم اداره ملی حفاظت از محیط زیست، شاروالی کابل و ریاست عمومی ترافیک در پیوند به مشکلات و چالش‌های آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست و تطبیق بهتر ماده 15قانون اساسی بحث و گفتگو نمودند.

بعداً محمد فاروق فاکر رئیس دیپارتمنت نظارت از تطبیق قانون اساسی بر اجراآت ادارات دولتی، روی چالش ها    آلودگی هوا و حفاظت از محیط زیست مطابق به ماده 15 قانون اساسی گزارش مختصر خویش را به مجلس ارایه نمودند.

 سپس محترم محمد یوسف حمیدیار معین مالی و اداری اداره ملی حفاظت از محیط زیست از رهبری کمیسیون بخاطر تدویر جلسه اظهار امتنان نموده پیرامون چالش ها و مشکلات موجود در رابطه به  موضوع صحبت نموده برای تطبیق بهتر ماده 15 قانون اساسی وعده سپرده افزود: بخاطر تغیر اقلیم، انکشاف پایدار و کاهش آلودگی هوا پلان های کوتاه مدت و دراز مدت و همچنان مقرره نیز ایجاد گردیده است که مطابق آن مشکلات به تدریج حل میگردد.

00130

  

همچنان، داکتر مهتاب عالمی معین خدمات شهری و محیط زیست شاروالی کابل روی چالش های موجود صحبت نموده فرمودند: که عدم آگاهی درست از فرهنگ شهرنشینی و همچنان ازدیاد نفوس مردم در شهر کابل  باعث گردیده است تا مشکلات بیشتر گردد. در ادامه، روی پلان ها و فعالیت های اجرا شده که از طرف شاروالی کابل صورت گرفته است معلومات ارایه  نمودند.

متعاقباً، سمونمل روح الله مدیر محیط زیست ریاست عمومی ترافیک مطابق آجندا روی طرح ساختن مرکز معاینات تخنیکی و وسایط کهنه در شهر کابل صحبت نموده افزود: وسایط کهنه و دودزا طبق ماده 33 و 47 قانون جاده روزانه در حدود 20 الی 15 وسایط متوقف گردیده و بخاطر معاینات تخنیکی بیشتر به شهرک فرستاده میشود. ریاست ترافیک پلان ها و برنامه هایی روی دست دارد و بخاطر تطبیق آن نیاز به زمان داریم.

همچنان،اعضای کمیسیون  پیرامون موضوع سوالات مطرح نموده که معینان محترم پیرامون بحث جواب ارایه نمودند. بنابرارایه توضیحات معینان محترم ایجاب مینماید تا جلسه دیگر در رابطه به محیط زیست در آینده با اشتراک شاروالی کابل، اداره ملی حفاظت ازمحیط زیست، ریاست عمومی ترافیک، وزارت امور داخله، وزارت زراعت، اداره ملی نورم و استندرد، مواد نفتی، وزارت مالیه، وزارت تجارت و سایر ارگانهای ذیربط دایر گردد.

 در اخیر، قانونپوه دکتور محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از ادارات محترم خواست تا جهت تطبیق بهترماده 15 قانون اساسی سعی بیشتر صورت گیرد تا وضعیت موجود محیط زیستی بهبود یافته و در این زمینه پیشرفت های لازم صورت گیرد.  و جلسه با دعائیه خیر و فلاح مملکت به پایان رسید.

تازه ترین اخبار

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۲۲ - ۵:۵
Background image

رؤسا و مشاور حقوقی مقام کمیسیون در سمینار آنلاین محکمه قانون اساسی کشور منگولیا اشتراک نمودند

این سمینار به هدف عملکرد قانون اساسی فراملی در روابط بین المللی معاصر و انسجام بیشتری محکمه قانون اساسی کشور منگولیا و نهاد های همتای آسیایی و اروپایی آن تدویر یافت.

در این سمینار. . .

یکشنبه ۱۴۰۰/۱۲/۱ - ۵:۱۷
Background image

سرپرست کمیسیون با سرپرست وزارت امور خارجه کشور در دفتر کاری شان ملاقات نمود

دکتر سید ابوبکر متقی سرپرست کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی با مولوی امیر خان متقی سرپرست وزارت امور خارجه پیرامون گسترش روابط دو طرف، چالش ها و فعالیت های این کمیسیون بحث و. . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۱۱/۲۵ - ۸:۱۰
Background image

سرپرست کمیسیون با معاون دوم ریاست الوزراء امارت اسلامی ملاقات نمود

دکتر سید ابوبکر متقی سرپرست کمیسیون در این ملاقات با مولوی عبدالسلام حنفی معاون دوم ریاست الوزرا که در دفتر کاری شان تدویر یافت همچنان دو طرف پیرامون اهمیت و جایگاه، مشکلات و فعالیت های. . .

باز گشت به اخبار