تماس با ما

34.5553494, 69.207486

معلومات برای تماس

جاده شاه محمود خان , کابل , افغانستان
۷۶ ۷۸ ۲۱۰ ۲۰(۰)۹۳+
info@icoic.gov.af