در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات احکام دین مقدس اسلام باشد

icoic_admin
شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۰ - ۱۰:۱۰
03

این مطلب را قضاوتیار محمد عارف حافظ عضو و منشی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در محفلی بزرگداشت از هفدمین سال سالروز تصویب قانون اساسی کشور، در تالار مطبوعات وزارت ارشاد، حج و اوقاف یاد آورشد.

این محفل که به مناسبت تجلیل از هفدمین سالروز تصویب قانون اساسی کشور دایر شده بود، محترم قضاوتیارمحمدعارف حافظ منشی وعضو کمیسیون، محترم دکتور امین الدین مظفری معین مسلکی وزارت ارشاد، حج و اوقاف، رؤسا، آمرین و سایر کارمندان آن وزارت اشتراک ورزیده بودند.

03

محفل با تلاوت آیات چندی از کلام الله مجید توسط استاد قاری برکت الله سلیم آغاز شد، سپس محترم قضاوتیار محمد عارف حافظ از برگزار کننده گان محفل به منظور هفدمین سالروز تصویب قانون اساسی سپاسگزار کرده و روی حاکمیت شرع و حاکمیت قانون، در سیستم حقوقی کشور طور مفصل صحبت نمود و اضافه کرد:"آنچه را که در طول دو دهه از انظارعامه بدورمانده است تلفیق این دو بحث می باشد. در حالیکه مبنای حاکمیت شرع را چهار اصل تشکیل داده و حاکمیت قانون در افغانستان نیز مبتنی بر اصول شرع استوار می باشد."

همچنان منشی کمیسیون، پیرامون ماده اول، دوم، سوم و  چهارم قانون اساسی کشور به طور همه جانبه برای اشتراک کنندگان محفل معلومات ارائه کرده افزود: در افغانستان هیچ قانون نمی تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد. (ماده سوم قانون اساسی افغانستان)

در ادامه محفل، محترم دکتور امین الدین مظفری، معین مسلکی وزارت ارشاد، حج و اوقاف، به مناسبت هفدمین سالروز تصویب قانون اساسی صحبت نموده و قانون اساسی کشور را وثیقه ملی دانسته و این قانون را مادر قوانین در کشور خواند.

همچنان وی در رابطه به سیر تاریخی قوانین اساسی کشور در ادوار مختلف کشور برای اشتراک کنندگان معلومات ارائه کرد و 6 ویژه گی، قانون اساسی را که عبارت اند از:"صریح بودن دین و مذهب، صراحت لهجه تعدیل، شناخت فعالیت احزاب سیاسی، تدوین نصاب تعلیمی در پرتو دین اسلام، آزادی بیان و حقوق اتباع کشور در قانون اساسی سال 1382 اشاره کرد. جلسه با استدعا صلح دایمی در کشور اختتام یافت.

تازه ترین اخبار

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۸:۳۹
Background image

سمینار آگاهی دهی از قانون اساسی تحت عنوان"بررسی حقوق اساسی اتباع در قانون اساسی افغانستان" در اداره تنظیم امور زندان ها تدویر یافت

این سمینار از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی با حضور داشت دکتر سید آقا موسوی نژاد رئیس تدقیق فرامین اداره تنظیم امور زندان ها، محمد ضیاء فرهمند رئیس دیپارتمنت ارتباط و. . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۲۰ - ۸:۳۳
Background image

یافته‌های نظارتی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از برخی پوهنتون‌های خصوصی با مقامات وزارت تحصیلات عالی شریک ساخته شد

یافته های نظارتی کمیسیون نشان می دهد که ماده های ۴۲، ۴۵ و ۴۶ قانون اساسی، در شماری از پوهنتون های خصوصی در مرکز و ولایات نقض گردیده است.

بدین منظور جلسۀ تحت ریاست قانونپوه دکتر محمد. . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۵/۱۳ - ۱۱:۸
Background image

سمینار آگاهی دهی از قانون اساسی تحت عنوان" مکلفیت پولیس ملی در تطبیق قانون اساسی افغانستان" در قوماندانی امنیه ولایت کابل دایر گردید

این سمینار با حضور داشت قضاوتیار محمد عارف حافظ عضو و منشی کمیسیون، محمد ضیاء فرهمند رئیس دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی، متخصصین دیپارتمنت متذکره و شماری از افسران و سربازان. . .

باز گشت به اخبار