کتابخانه کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی امروز افتتاح شد

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از هفدهمین سالروز تصویب قانون اساسی تجلیل به عمل آورد.

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مطابق حکم ماده 157 قانون اساسی به عنوان عالیترین ارگان به منظور نظارت از تطبیق و رعایت احکام قانون اساسی، توسط رئیس جمهور، حکومت، شورای ملی، قوۀ قضائیه، ادارات، مؤسسات و سازمان های دولتی و غیر دولتی ایجاد گردیده است. (طبق ماده 8 قانون کمیسیون)

پیام مقام ریاست 

1 year 4 months ago

از زمان ایجاد کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی رهبری و تمام کارکنان کمیسیون به منظور حاکمیت قانون اساسی از طریق نظارت از رعایت و تطبیق احکام قانون اساسی، آگاهی احکام قانون اساسی برای اتباع، تشریح قانون اساسی و مشوره های حقوقی، تشخیص نیازمندی ها در خصوص انکشاف امور قانونگذاری و مطالعه قوانین نافذه غرض دریافت تناقضات با قانون اساسی سعی و تلاش نموده اند تا زمینه بهتر تطبیق احکام قانون اساسی را بیش از بیش مساعد نماید. رهبری کمیسیون تمنا دارد تا موازین قانون اساسی از طرف مردم و منسوبین دولتی به منظوربهتر حاکمیت قانون احترام ورعایت گردد تا تطبیق احکام قانون اساسی در کشور سیر صعودی داشته باشد.

قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی
icoic

تازه ترین اخباراخبار

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۱۰:۳۷
Background image

سمینار آگاهی دهی از احکام قانون اساسی در وزارت امور زنان تدویر یافت

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی این سمینار یک روزه را تحت عنوان"گفتمان بررسی حقوق و وجایب زنان در قانون اساسی افغانستان" به هدف فهم احکام قانون اساسی و نقش و جایگاه زنان در. . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۱۰:۳۰
Background image

ورکشاپ یک روزه آگاهی از قانون اساسی تحت عنوان "بررسی حقوق اساسی اتباع در قانون اساسی" در مقام ولایت کابل دایر گردید

این ورکشاپ به هدف معلومات و اگاهی دهی از احکام قانون اساسی، اهمیت و مزایایی قانون اساسی به کارکنان و کارمندان مقام ولایت کابل تدویر یافت.

ورکشاپ یاد شده با حضور داشت رئیس دیپارتمنت. . .

شنبه ۱۳۹۹/۱۲/۱۶ - ۱۰:۲۵
Background image

جلسه آگاهی دهی پروژه های انکشافی وزارت ها و ادارات دولتی با اداره امور ریاست جمهوی از طریق ویدیو کنفرانس تدویر یافت

این نشست مجازی(ویدیو کنفرانس) با اشتراک دکتر محمد هارون ستانکزی رئیس دیپارتمنت مطالعه قوانین و دریافت تناقضات با قانون اساسی کمیسیون، رئیس تعقیب تعهدات هدایات مقام عالی ریاست جمهوری،. . .

بست های خالیهمه بست های موجود

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۹/۴ - ۴:۰

کابل

Background image

اعلان کارمندیابی: به تعداد (۳) بست کمبود سوم و چهارم کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی

کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم، اینک به تعداد (3) بست کمبود رتبه . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۱۷ - ۴:۱۹
Background image

آخرین داوطلبی ها داوطلبی های موجود

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۹ - ۵:۱۶
Background image

اعلان مجدد دعوت برای داوطلبی مقدار (866) قلم پرزه و (41) قلم ترمیمات مورد ضرورت وسایط نقلیه کمیسیون

 

نوع داوطلبی:  بازداخلی(NCB)

شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبی004 ICOIC/NCB/}    

نوع بودجه: بودجۀ عادی

1۔کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی درنظردارد بخش ازبودجۀ عادی سال مالی ۱400 خ . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۹/۱۲ - ۶:۳۰
Background image

اعلان دعوت برای داوطلبی مقدار (866) قلم پرزه و (41) قلم ترمیمات مورد ضرورت وسایط نقلیه کمیسیون

نوع داوطلبی:  بازداخلی(NCB)

شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبیICOIC/NCB/004}    

نوع بودجه: بودجۀ عادی

1۔کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی درنظردارد بخش ازبودجۀ عادی سال مالی ۱400 خویش . . .

شنبه ۱۳۹۹/۹/۸ - ۶:۲۴
Background image

اعلان دعوت برای داوطلبی مقدار (71) قلم قرطاسیه باب، مواد شوینده و رنگ باب مورد ضرورت شعبات محترم کمیسیون

نوع داوطلبی:  بازداخلی(NCB)

شمارۀ دعوتنامۀ داوطلبیICOIC/NCB/005}    

نوع بودجه: بودجۀ عادی

1۔کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی درنظردارد بخش ازبودجۀ عادی سال مالی ۱400 خویش . . .

عکس ها و ویدیو ها عکس ها و ویدیو ها

سخنرانی دکتر عبدالله شفایی عضو و وارسی کننده کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به مناسبت هفدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی

سخنرانی قضاوتیار محمدعارف حافظ عضو ومنشی کمیسیون درمراسم تجلیل از هفدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی

سخنرانی دکتر سید ابوبکر متقی در مراسم هفدهمین ساگرد تصویب قانون اساسی

سخنرانی قضاوتیار محمدعارف حافظ عضوومنشی کمیسیون درمراسم تجلیل از هفدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی در اداره لوی څارنوالی

جایگاه قانون اساسی افغانستان در روند صلح

گزارش پاسخدهی دولت به ملت

پیام کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی به مناسبت یکصدویکمین  سالگرد استرداد استقلال کشور

ویدیو دوم کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در برنامه پاسخدهی دولت به ملت در سال 1398 خورشیدی گزارش خویش را ارائه نمود.

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در برنامه پاسخدهی دولت به ملت در سال 1398 خورشیدی گزارش خویش را ارائه نمود.

پیام رئیس کمیسیون به مناسبت تجلیل از شانزدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی

قوانین اساسی افغانستان در امتداد زمان

عکس دسته جمعی