اعلان کاریابی

کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی به منظور سپردن کار به اهل آن و تحقق اهداف عالی دولت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اصلاح و ایجاد اداره سالم، اینک به تعداد (5) بست کمبود رتبه سوم ، رتبه چهارم و رتبه هشتم ذیل شامل تشکیل خویش را جهت استخدام افراد شایسته و مجرب از طریق پروسه رقابت آزاد به سیستم رتب و معاش،  در هماهنگی با آن کمیسیون محترم به اعلان رقابتی می گذارد:

اشخاص واجد شرایط می توانند از تاریخ نشر اعلان  الی ختم اعلان، به ویب سایت کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی  (www.icoic.gov.af) مراجعه نموده، لایحه وظایف بست مورد نظر و فورم مخصوص درخواستی را اخذ و بعد از خانه پری دقیق همراه با تمام اسناد مكمل تحصيلي، تجربي و تابعیت خويش در يك فايل PDF به ايميل آدرس ریاست منابع بشري کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی (hr@icoic.gov.af) ارسال نمايند و همچنان ايميل آدرس بورد تعیینات کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی (csc.icoic@iarcsc.gov.af) را در كاپي (CC) داشته باشند.

برای معلومات بیشتر به شماره های (0744933359 و 0744933341 در تماس شوند.

شماره

عنوان بست

رتبه بست

ریاست مربوطه

تعداد بست

تاریخ آغاز اعلان

تاریخ ختم اعلان

1

متخصص دیپارتمنت تحقیق وانکشاف قوانین.pdf

3

ریاست دیپارتمنت تحقیق و انکشاف قوانین

1

30/10/1397

13/11/1397

2

ترجمان انگلیسی و پشتو.pdf

4

ریاست عمومی دارالانشاء

1

30/10/1397اعلان مجدد

8/11/1397

3

                مدیر عمومی اجرائیه.pdf

4

ریاست دفتر مقام

1

30/10/1397

13/11/1397

4

مدیرعمومی دفتر داری.pdf

4

ریاست مالی اداری

1

30/10/1397اعلان مجدد

8/11/1397

5

صفا کار.pdf

8

//

8

30/10/1397

13/11/1397

 

فورم  درخواستی بست های 3, 4 و 8 خدمات ملکی ، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی.pdf