پوهنمل لطف الرحمن سعید معاون کمیسیون

بیوگرافی مختصر لطف الرحمن سعید

شهرت :  پوهنمل لطف الرحمن سعید فرزند محب الرحمن سعیدی

وظیفه :  عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و استاد پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل

شماره تیلیفون :  0777030402

ایمیل آدرس:  lutforahman@gmail.com

لطف الرحمن متخلص به « سعید» فرزند مرحوم محب الرحمن سعیدی در22 سرطان سال 1348 خورشیدی دریک خانواده علمی وروحانی درشهرکابل دیده به دنیا گشود. مرحوم الحاج محب الرحمن سعیدی پدرموصوف یک شخصیت روحانی، متقی و محترم درمیان مردم وازقضات ورزیده نظام قضایی  کشوربوده است.

استاد لطف الرحمن سعید پس ازآموزش مبادی علوم دینی وعمومی درآغوش خانواده نزد پدر بزرگوارش درسال 1354 شامل مکتب ابتداییه مریم خیرخانه گردیده پس ازفراغت به درجه ممتاز بنا به شوق وعلاقه ایکه به علوم اسلامی داشت، شامل مدرسه ابوحنیفه شده ودرسال 1366 به درجه اعلی ازآن مدرسه فارغ التحصیل و بعدا شامل پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل گردیده ودرسال 1370 با اخذ بالا ترین اوسط نمرات ازآن پوهنحی فراغت حاصل نمود. موصوف پس ازاخذ درجه لیسانس درسال 1370 نخست به حیث کارمند ستره محکمه مقرر و سپس در سال 1371 به حیث عضو مسلکی اداره معارف اسلامی رادیوتلویزیون ملی افغانستان انجام وظیفه نمود. بعد ازمدتی کاردرآن اداره به اساس تکمیل نمودن معیارهای علمی شمولیت درکدر، به حیث استاد پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل مقررگردیده که تااکنون دراین وظیفه مشغول تربیه فرزندان کشور وخدمت به علوم وفرهنگ اسلامی میباشد.

وی درسال 1388خورشیدی(2009) پس ازسپری نمودن امتحان ازمیان یک عده استادان پوهنحی های شرعیات وحقوق مرکزوولایات، جهت تحصیلات عالی عازم ایالات متحده امریکا گردیده درختم تحصیل دیپلوم ماستری دررشته حقوق مقایسوی آسیایی(Asian Comparative Law) را ازپوهنتون واشنگتن شهرسیاتل ایالت واشنگتن،ایالات متحده امریکا حاصل وموفقانه به وطن عودت نموده است.

استاد سعید افتخار بنیاد گذاریی کلینیک حقوقی ومحکمه تمثیلی درپوهنحی شرعیات را که یک برنامه سودمند برای غنای تجارب محصلان است، دارا می باشد که از تاسیس تا اکنون صدها محصل ازآن استفاده نموده ونتایج بسیارعالی به بارآورده است. برنامه کلینیک حقوقی ومحکمه تمثیلی که درکشور های دیگرامتحان خوبی داده است، قبل برین نه تنها درپوهنحی های شرعیات وحقوق کابل بلکه در افغانستان سابقه چندانی نداشت. وی رهبری واداره کلینیک حقوقی پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل راتا اوایل سال 1392 به عهده داشت.

علاوه برآن وی به منظورگسترش آموزش های حقوقی با برنامه هایی رادرافغانستان همکاری مینماید که به پیمانه وسیعی ازاستادان و محصلین پوهنحی های شرعیات وحقوق درمرکزوولایات افغانستان ازآن مستفید گردیده اند. استاد لطف الرحمن سعید به اساس حکم شماره (  ۷۵ ) مورخ (۱۱/۷/۱۳۹۲) محترم حامد کرزی به حیث عضو کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی به شورای ملی معرفی و به      تاریخ ( ۳-۰۰۱۱۶ \ ۳/۷/۱۳۹۲    ) از شورای ملی دولت اسلامی افغانستان موفق به کسب رای اعتماد گردید و به حیث عضو کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی آغاز به کار نمود.

 

سایرتحصیلات ، آموزش ها وتخصص های مسلکی :

استاد سعید افزون بر تحصیلات عالی به سویه های لیسانس ازافغانستان وماستری ازایالات متحده امریکا، دارای  تحصیلات وآموزش های تخصصی ذیل نیزمی باشد:

·                  تکمیل دوره آموزش های خاص درحکمیت ومیانجیگری(Mediation) ازپروگرام عالی آموزش مهارت های تخصصی درفاکولته حقوق پوهنتون واشنگتن ایالات متحده امریکا به تاریخ 24/ 10 / 2010م

  ·              تکمیل دوره آموزشی درمساعدت های حقوقی (Public Defense Clinic) ازپروگرام نه ماهه کلینیک حقوقی در پوهنحی حقوق پوهنتون واشنگتن ایالات متحده امریکا به تاریخ 11/ 6 / 2010م

    ·           سرتیفیکت درمورد آشنایی با سیستم های حقوقی وبویژه سیستم حقوقی ایالات متحده امریکا تحت پروگرام  آموزش های تابستانی (Summer Institute)                       درفاکولته حقوق پوهنتون واشنگتن به تاریخ 17 / 9 / 2010م

·             سرتیفیکت کورس عالی انگلیسی حقوقی اکا د میک (English Advanced Academic Legal) درماه مارچ 2009م

 

   فعالیت های علمی واجتماعی:

       استاد سعید علاوه برتدریس وتحقیق علمی فعالیت های زیرین را نیزانجام داده است:

·        بازدید از پوهنتون های شریف هدایت الله، پوهنتون اسلامی، و شاخه الازهر در شهر های مختلف کشور اندونیزیا جهت تبادل تجارب مسلکی درماه جون 2013

·        اشتراک وارائه پریزنتیشن در کنفرانس پنج روزه (World Justice Project) منعقده شهر هاگ هالند در ماه جوزای 1392

·        اشتراک در کنفرانس سه روز (The U.S and Islamic World) منعقده شهر دوحه/ قطر درماه ثور 1392

·        اشتراک دربرنامه ارتقای ظرفیت در شهر کوالامپور/ مالیزیا در ماه مارچ 2013

·        بازدید از پوهنتونهای الازهر، قاهره، وعین الشمس مصر جهت تبادل تجارب درماه سپتمبر 2012

·        اشتراک درکنفرانس سالانه انجمن فاکولته های حقوق امریکا (AALS) منعقده شهر سان فرانسیسکو، ایالت کلیفورنیای امریکا از تاریخ 5  - 10جنوری 2011م

·        اشتراک به حیث سخنران مجلس (Guest Speaker) درگردهمایی (Griffin Neighbors) شهر اولمپیا، مرکزایالت واشنگتن وارائه پریزنتیشن درمورد زیربناهای ایدیولوژیکی قانون اساسی افغانستان (اسلام، دیموکراسی وتفکیک قوای سه گانه) وتشریح سیستم حقوقی افغانستان مورخ 18 / 11 / 2010 م

·        اشتراک درکنفرانس بین المللی پنج روزه تحت عنوان (راه های حاکمیت قانون در جامعه های درحال گذار" مانند افغانستان وعراق") درپوهنتون کرولینای جنوبی شهرکولمبیا، ایالت کرولینا ی جنوبی درماه می 2010م

·        ارائه پریزینتیشن در مورد ( تشریح سیستم های عدالت رسمی "محاکم" وعرفی "جرگه ها و شوراها" در افغانستان ) و( تاریخچه قوانین اساسی افغانستان و درسهایی که ازتجارب گذشته درحصه حاکمیت قانون درافغانستان باید آموخت) درپوهنتون کرولینای جنوبی درماه جون 2010م

·        اشتراک وارائه پرزنتیشن درکنفرانس بین المللی سه روزه درپوهنتون (Le - Vorn) ایالت کلیفورنیای امریکا تحت عنوان (افغانستان ودولت سازی) به تاریخ 28 –          30 / 6 / 2010م

    ·          ارائه پریزینتیشن درانجمن زنان حامی حقوق زن درشهراولمپیا، مرکزایالت واشنگتن امریکا در مورد (ساختار جامعه افغانی وتامین حقوق زنان درپرتوقانون اساسی وفقه اسلامی) درماه مارچ 2010م

·        پریزینتیشن درباره (نقش اسلام درسیستم حقوقی افغانستان به ویژه قانون اساسی جدید) درانجمن کشورهای آسیای میانه در پوهنتون واشنگتن درماه اپریل 2010م

·        اشتراک درکنفرانس سالانه اتحادیه فاکولته های حقوق امریکا(AALS) منعقده شهر نیواورلند ایالت لویزیانای اضلاع متحده امریکا به تاریخ 6- 10 جنوری 2010م

·        بازدید از پوهنتون های مختلف شهر مانیلای کشور فلیپین جهت تبادل تجارب و ارتقای ظرفیت سپتمبر 2008

·        تدویربرنامه های آموزش حقوقی وارائه لکچرهای مورد نیازدراین زمینه برای قضات ، حارنوالان وکارمندان مسلکی قضایی وعدلی ولایات پروان ، کاپیسا، پنجشیروبامیان طی برنامه های متعدد درسال های 1387 و1388شمسی

·        ارائه لکچردرمورد حقوق زن دراسلام درکنفرانس علمی تحقیقی وزارت امور زنان درسال 1386

·        عضو بورد تهیه لایحه طرزسلوک قضات برای ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان در ماه اسد 1387 شمسی

·        تدریس زبان انگلیسی حقوقی (Legal English) برای محصلان کورس ستاژ قضایی ستره محکمه در سال 1387 و 1388 شمسی

·        یک تن از نویسنده های ستراتیژی سکتور اموردینی دراداره ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان (ANDS) ماه اسد تا ماه دلو 1386

·        مشاور و ادیتور ستراتیژی سکتور امورعدلی و قضایی در اداره ستراتیژی ملی انکشاف افغانستان (ANDS) درماه اسد تا ماه دلو 1386

·        همکاری ورهنمایی محصلان درامورعلمی، درسی ، تحقیقی ، نگارش مونوگراف های تحصیلی وارائه کنفرانس های علمی ایشان.

·        اشتراک درکنفرانس ها ، ورکشاپ ها وسیمینارهای متعدد درراستای حاکمیت قانون ، تامین حقوق اتباع کشوراعم اززن ومرد وبالابردن سطح آگاهی حقوقی مردم .

·        ایفای نقش فعال در کنفرانس ها وجلسات کریکولم جدید درسی پوهنحی های شرعیات پوهنتون های مرکزوولایات افغانستان درشهرکابل وولایت هرات درسال 1388 خورشیدی

·        تهیه مواد درسی و تنظیم برنامه های آموزشی علمی وعملی کلینیک حقوقی پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل

 

    آثارعلمی :

   لطف الرحمن سعید دارای آثارمتعددی درزمینه علوم اسلامی، حقوق وفقه اسلامی می باشد که به برخی از آنها ذیلا اشاره می شود:

·        حقوق مظنون ومتهم درجریان تحقیق ومحاکمه برای محصلان شامل برنامه های کلینیک حقوقی پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل

·        جبرواختیار ونقد مکتب اگزیستانسیالیسم دراین باره اثرتحقیقی علمی که تحت چاپ است.

·        تاریخ فلسفه برای صنوف دوم پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل

·        فلسفه قدیم برای صنوف دوم پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل

·        نگارش ستراتیژی سکتور اموردینی دراداره ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان (ANDS)

·        جهان بینی اسلامی برای تدریس مضمون ثقافت اسلامی درپوهنحی های پوهنتون کابل

·        منطق جدید برای محصلان صنوف اول پوهنحی شرعیات بخش شبانه وروزانه .

·        مقاله علمی « اعجازعددی قرآن کریم » منتشره هفته نامه « دانش» نشریه علمی پوهنتون کابل

·        مقاله علمی « عصبیت ازدیدگاه قرآن کریم» منتشره مجله علمی پوهنتون کابل

·        مقاله علمی به زبان انگلیسی «The Classification of Afghanistan Legal System» منتشره مجله علمی شرعیات نشریه پوهنحی شرعیات پوهنتون کابل

·        مقاله علمی به زبان انگلیسی «Key role of Sharia in Afghanistan and its Legal System» منتشره مجله علمی شرعیات نشریه پوهنحی شرعیات  پوهنتون کابل

   مهارت ها:

        آشنایی با پروگرام های ورد، آفیس، واستفاده از انترنیت

        نگارش مضامین علمی ومعلوماتی در ساحه علوم اسلامی وحقوقی

       ترجمه به زبانهای پشتو، انگلیسی وعربی

        ادیت مضامین ومطالب علمی معلوماتی.

  آشنایی با زبانها :استاد لطف الرحمن سعیدبه زبانهای پشتو، دری، انگلیسی وعربی تکلم ونوشته می کند.

  وی اکنون عضوکدرعلمی پوهنحی شرعیات، مسوول کلینیک حقوقی پوهنحی و دایرکترعمومی برنامه حمایت ازآموزش های حقوقی « لیسپا» درسطح افغانستان است.