رییس دیپارتمنت مطالعه قوانین و دریافت تناقضات ان با قانون اساسی، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی رسماً به کارش آغاز کرد.

محفلی قبل از ظهر دوشنبه 13 جوزا 1398، محفلی به‌ این مناسبت درتالار مطبوعات کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، با حضور محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون، محترم داکتر عبدالرؤوف هروی عضو  کمیسیون، داکتر ابوبکر متقی عضو کمیسیون و داکتر هدایت الله حبیب رییس عمومی دارالانشا، رئیس دفتر مقام، مشاورین حقوقی مقام، رؤسا دیپارتمنت ها و آمرین بخش‌های ریاست عمومی دارالانشای کمیسیون و شماری از همکاران پیشین محترم هارون استانکزی، دایر گردید.

ابتدا محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی، رییس کمیسیون صحبت نموده، ابراز داشت که آقای محمدهارون استانکزی از تحصیلات عالی و تجربه کاری مناسب برخوردار است، که توانستند از طریق رقابت آزاد به عنوان رئیس دیپارتمنت مطالعه قوانین و دریافت تناقضات آن با قانون اساسی، موفق گردند و امروز رسماً به کارش آغاز می‌کند. قانونپوه هاشمزی افزود که این دیپارتمنت  بخش مهم این سازمان است که از طریق آن می‌توانیم بهبود در تمامی عرصه‌های کاری کمیسیون بمیان بیاوریم.

سپس داکتر عبدالرؤوف هروی عضو کمیسیون ابراز داشت که با مسؤولیت که این اداره در حصه استخدام کارمندان دارد و با در نظر داشت اصل شایسته سالاری، انتخاب آقای محمد هارون استانکزی را تبریک گفته و یاد آورد شد ما امیدواریم که با آغاز کار  در این کمیسیون، ماموریت سازمانی مان بهتر از پیش فعال گردد. وی آقای استانکزی را شخص کاردان، لایق، جوان  و اندیشمند خطاب نموده، یاد آور شد که با وجود ایشان وضعیت ریاست دیپارتمنت  مطالعه قوانین و دریافت نتاقضات با قانون اساسی کمیسیون بهتر خواهد شد.

داکتر ابوبکر متقی عضو کمیسیون سخنران بعدی این محفل بود که روی جایگاه این دیپارتمنت صحبت نموده، یاد آور شد که آقای هارون استانکزی نمونه‌های شایسته سالاری و شفافیت در کمیسیون خواند.

بعداً فهیم صمیم رئیس منابع بشری متن حکم مقام ریاست جمهوری را در خصوص تقرر اقای هارون استانکزی قرائت نمود.

در ادامه محترم هارون استانکزی  رییس جدیدالتقرر در کمیسیون صحبت نموده، از اعتماد رییس و اعضای کمیسیون در خصوص تقرر اش ابراز سپاس کرده، تعهد نمود که در خصوص بمیان آوردن اصلاحات و بهبود امور در حصه موارد قوانین  از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نمی ورزد.

در اخیر محترم هارون استانیکزی از طرف رییس کمیسیون به دفتر کاری اش معرفی گردید.