برگزاری سیمینار آگاهی از قانون اساسی در ولایت لغمان

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی سیمینار دو روزه‌یی آگاهی از قانون اساسی را زیر نام « بررسی حقوق اتباع در قانون اساسی افغانستان» برای کارمندان ادارات دولتی ولایت لغمان برگزار کرد.

در این سیمینار که به‌تاریخ ۱۹ حمل سال ۱۳۹۸ در تالار کنفرانس‌های ولایت لغمان برگزار شده بود، در آن علاوه بر محترم داکتر عبدالرووف هروی عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، محترم محمد آصف ننگ والی، اعضای شورای ولایتی و شورای علماء، روسای دوایر دولتی و شمار زیادی از کارمندان ادارات دولتی آن ولايت اشتراک ورزیده بودند.

سمینار با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و نواختن سرود ملی آغاز گردید، سپس محترم محمد آصف ننگ در سخنان افتتاحیه خود قانون و قانون گرایی را یک اصل مهم انکشاف جوامع خوانده و تمامی اتباع کشور را مکلف به آگاهی همه جانبه از مواد و محتوای قانون اساسی کشور خواند. وی ضمن ابراز تشکری از راه اندازی این سیمینار از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، خواهان انکشاف و تداوم این سیمینارها به سطح تمامی ولایات و ولسوالی های کشور شد. 

محترم داکتر عبدالرووف هروی در رابطه به موضوع « قانون اساسی در پرتو شریعت اسلام» صحبت نموده و با اشاره به مواد، ۱، ۲ و ۳ این قانون اساسی گفت که قانون اساسی افغانستان در لویه جرگه زیر نظر نخبه‌گان و علمای جید کشور تصویب شده و نه تنها اینکه هیچ تناقض با نصوص و احکام اسلامی ندارد، بلکه مطابق این قانون هیچ قانونی در افغانستان در مغایریت با احکام دین مبین اسلام وضع شده نمی‌تواند.  

وی از تمامی مسوولان ادارات محلی لغمان خواست که در تمامی امور خود قانون اساسی و دیگر قوانین نافذه کشور را ملاک قرار دهند تا از این طریق به فرهنگ قانون شکنی و معافیت از قانون در جامعه نقطه پایان گذاشته شود.

در بخش دیگر سیمنیار برخی از اشتراک کننده گان در رابطه به موضوع پرسش هایی را مطرح کردند که از جانب محترم داکتر هروی پاسخ های قناعت بخش را دریافت نمودند.

بعد از آن محترم عتیق الله عبدالرحیمزی رئیس شورای ولایتی لغمان ضمن صحبت‌های خود در مورد مزایایی قانون اساسی نافذه کشور به اشتراک کننده‌گان معلومات داده و افزود که تمامی مردم باید متحدانه در تطبیق احکام قانون اساسی تلاش ورزند تا از این طریق از جامعه کاملاْ قانومند برخوردار شویم. متعاقباً محترم پوهنمل عبدالصبور غفورزی رئيس و استاد پوهنتون لغمان با ارائه معلومات تفصيلی در مورد قانون اساسی افغانستان افزود که قانون اساسی نافذه در بخش های مختلف زمینه پیشرفت کشور را فراهم ساخته است و باید دولت و مردم از آن استفاده اعظمی نمایند.همچنان محترم محمد ضیاء فرهمند رئیس دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی در مورد تاریخچه  قانون اساسی گرایی در جهان و افغانستان برای اشتراک کننده‌‌گان معلومات داده و افزود که از لحاظ قانون اساسی گرایی افغانستان طی ۹۶ سال ګذشته ۸ قانون اساسی را تصویب و طی مراحل نموده که هر رژیم بر سر اقتدار اولین خواس شان تغیر قانون اساسی، جهت منطبق با ایدیولوژی سیاسی همان زمان بوده است ، که از این منظر ثبات قانون اساسی نهادینه نشده و متاسفانه هنوز ارزش های قانون اساسی در کشور در افکار عمومی و امورات از کمترین جایگاه بر خوردار می باشد.افغان‌ها برای نخستین بار در زمان زمامداری غازی امان الله خان از قانون اساسی به‌نام نظامنامه برخوردار شدند که در آن مکلفیت های حکومت و مردم به گونه واضع تسجیل شده بود.

روز نخست سمینیار با دعایه خیر و فلاح مردم و کشور به پايان رسید.

روز دوم سیمینار نیز با تلاوت کلام الله مجید آغاز گردید. سپس محترم داکتر عبدالرووف هروی در مورد نهادهای حراست از قانون اساسی در جهان افزود که در بیشتر کشورها محاکم و یا شوراهای ویژه از تطبیق قانون اساسی حراست می‌کنند که این کار در افغانستان از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به پیش برده می‌شود که کاراش  را مطابق قانون اختصاصی خود را به پيش می‌برد.

سپس رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت لغمان، محترم فیضان اله "پتان" در مورد قانون اساسی افغانستان معلومات همه جانبه برای اشتراک کننده گان سیمینار ارائه کرده و افزود: قانون اساسی، یک وثیقه ملی همه ملت است  بدین لحاظ وفا داری ، متعهد بودن برای آن، حاکمیت قانون در کشور ضمانت می کند.

متعاقباً محترم محمد ضياء فرهمند در مزایایی قانون اساسی گرایی به اشتراک کننده گان معلومات داده و افزود که با آغاز روند قانون اساسی گرایی در جهان مردم از حق انتخاب سرنوشت و استفاده حقوق حقه خود برخوردار شدند و  قدرت حاکمان در چارچوب قانون تنظیم گردید.  

در این سیمینار محترم محمد خلیل قیامی متخصص دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی در مورد اصول محاکم عادلانه در قانون اساسی و محترم حکمت الله ظهیر عضو مسلکی این دیپارتمنت در مورد بررسی حقوق اساسی و وجایب اتباع در قانون اساسی به اشتراک کننده گان معلومات ارائه نمودند.

ودرپایان برنامه  محترم نظیف الله "الکوزی" شاروال ولایت لغمان ضمن اظهار سپاس از هیئت رهبری کمیسیون، سیمینار را مثبت ارزیابی نموده وابراز امید واری کرد که اشتراک کنند گان از این برنامه مفید وارزنده بهره مند شده باشند تا درراستای کاری شان وحاکمیت قانون کمک کند. ودرشرایط کنونی آگاهی ازمواد  قانون اساسی ضروری میباشد همچنان هیئت رهبری ولایت لغمان ازقانون اساسی حمایت کرده ودرتطبیق آن بطوریکسان بالای همه تطبیق مینمایم.

سیمینار با دعای خیر و فلاح مردم و کشور به پایان رسید.