برگزاری سیمینار آگاهی از قانون اساسی در وزارت ارشاد، حج و اوقاف

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به تاریخ 15 حمل سار جاری به همکاری وزارت ارشاد، حج و اوقاف سیمینار یک روزه آگاهی از قانون اساسی را تحت عنوان « قانون اساسی در پرتو شریعت اسلامی» برای کارمندان آن وزارت برگزار کرد.

این سیمینار که در تالار کنفرانس‌های آن وزارت  برگزار شده بود، علاوه بر محترم داکتر عبدالرووف هروی عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، محترم داکتر امین الدین مظفری معین مسلکی، روساء او شمار زیادی از کارمندان وزارت ارشاد، حج و اوقاف اشتراک ورزیده بودند.

سیمینار با تلاوت آیات چند از کلام الله مجید توسط محترم استاد قاری برکت الله سلیم آغاز شد. سپس محترم داکتر امین الدین مظفری ضمن خوش آمدید از مهمانان سیمینار یاد شده را از دو جهت « قانونیت و شریعت» ارزنده خوانده و افزود که اصل قانون گرایی از آغاز زنده‌گی بشریت سرچشمه می‌گیرد.

وی ضمن اشاره به نیاز جامعه بشری به قانون و قانونیت علاوه نمود که جوامع اسلامی نه تنها اینکه با قانون اساسی مخالفت ندارند، بلکه زنده‌گی در پرتو قانون اساسی را اصل مهم می پندارد.

آقای مظفری همچنان قانون اساسی کنونی افغانستان را غنی ترین قانون اساسی از نگاه محتوای اسلامی در سطح منطقه دانست.

 

متعاقباً محترم داکتر عبدالرووف هروی ضمن تشریح مواد ۱، ۲، ۳، ۱۴۹ و ۱۲۱ قانون اساسی گفت که قانون اساسی کنونی افغانستان نه تنها مغایرتی با دین مبین اسلام ندارد، بلکه بیشتر محتوای آن برگرفته از احکام دین مبین اسلام است.

وی با اشاره به قوانین اساسی کشورهای  اسلامی چون ایران،علاوه نمود که قانون اساسی افغانستان در ماده سوم مقید ساخته است که در افغانستان هیچ قانونی مغایر احکام و معتقدات دین مبین اسلام وضع شده نمی‌تواند. 

آقای هروی با اشاره به گفتگوهای جاری صلح افزود که این گفتگوها باید در چارچوب قانون اساسی و با مدیریت افغانها به پیش برده شود.

 

همچنان محترم محمد ضياء فرهمند رئیس دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی در رابطه به تاریخچه قانون اساسی گرایی در جهان و افغانستان معلومات ارائه نمود و افزود که هدف اصلی قانون اساسی تعیین حدود و صلاحیت های صاحبان قدرت و تطبیق قانون در جامعه است تا مردم در پرتو قانونی زنده‌‌گی کنند که خود در طرح و تصويب آن سیهم بوده اند.

در اختتام محفل، پرسش های در مورد قانون و نقض قانون  از سوی اشتراک کننده گان محفل مطرح و از جانب محترم داکترهروی، پاسخ قناعت بخش برا ی آنها آرائه گردید.

سیمینار با دعای خیر و فلاح مردم و کشور به پایان رسید.