برگزاری سیمینار آگاهی از قانون اساسی در اداره لوی څارنوالی

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی یک‌شنبه 11 حمل 1398، به همکاری اداره لوی څارنوالی سیمینار یک روزه آگاهی از قانون اساسی را برای کارمندان آن اداره برگزار کرد.

در این سیمینار که تحت عنوان « گفتمان بررسی حقوق اساسی اتباع در قانون اساسی افغانستان»  برگزار شده بود، علاوه بر محترم داکتر عبدالرووف هروی عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، مرستیالان لوی، روسا و شماری از کارمندان لوی څارنوالی اشتراک ورزیده بودند.

سیمینار با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد. سپس محترم داکتر غلام حیدر علامه مرستیال لوی څارنوالی ضمن خوش آمدید از مهمانان در مورد چگونگی تطبیق قانون اساسی در ارگان های عدلی و قضایی معلومات داده، افزود که قانون اساسی مهمترین میثاق ملت افغانستان است که بر مبنای آن روابط میان مردم و دولت تنظیم می‌شود.

وی ضمن اشاره به روند تطبیق قانون اساسی در لوی څارنوالی افزود، که څارنوالان باید در اجراآت خود به تمام مواد قانون اساسی به‌خصوص حقوق اساسی اتباع اولویت دهند؛ با توجه به این، نیاز است که آنها باید در رابطه به قانون اساسی معلومات و آگاهی همه جانبه داشته باشند.

 

متعاقباً محترم داکتر عبدالرووف هروی ضمن ارائه معلومات در مورد نهادهای حراست از تطبیق قانون اساسی در جهان و افغانستان افزود که قانون اساسی باعث تحول بزرگ در سطح جهان شد، زیرا قبل از قانون اساسی گرایی پادشاهان قدرت کامل را در اختیار داشتند و بدون آنکه به نظر و آرای مردم توجه کنند، تمامی امور کشور را به طبع خود به‌پیش می‌بردند. اما با روی‌کار آمدن قانون اساسی مردم این فرصت را دریافت کردند تا در سرنوشت خود و کشور شان سهیم شوند، که خوش بختانه افغانستان هم از این کاروان عقب نمانده و برای نخستین بار در زمان زمامداری امان الله خان، قانون اساسی ای خویش را تدوین و تصویب کردند.

وی همچنان افزود که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، وظیفه خود می‌‌داند تا در تمامی کشور به مردم در رابطه به قانون اساسی، آگاهی دهد تا مردم از قانون اساسی خود به مثابه وثیقه ملی آگاهی حاصل نمایند.

 

همچنان محترم محمد ضيا فرهمند رئیس دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی در رابطه به تاریخچه قانون اساسی گرایی در جهان و افغانستان معلومات ارائه نمود و افزود که هدف اصلی قانون اساسی تعیین حدود و صلاحیت های صاحبان قدرت و تطبیق قانون در جامعه است تا مردم در پرتو قانونی زنده‌‌گی کنند که خود در طرح و تصويب آن سیهم بوده اند.

در اختتام محفل، پرسش های در مورد قانون و نقض قانون  از سوی اشتراک کننده گان محفل مطرح و از جانب محترم داکترهروی،  آرائه گردید.