عیادت رییس و معاون کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی از مجروحین نیروهای دفاعی- امنیتی کشور

بعد از ظهر شنبه 18 حوت 1397 به‌مناسبت نهم حوت روز ملی حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی کشور،  قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس و قضاوتیار محمد عارف حافظ معاون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، در حالی‌که رییس عمومی دارالانشا، رییس دفتر مقام، شماری از کارمندان کمیسیون و قوماندان نظامی صحیه اردوی ملی، ایشان را همراهی می‌کردند، از مجروحین نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در شفاخانه سردار محمد داوود خان عیات نمودند.

رییس و معاون کمیسیون حین عیادت از مریضان نیروهای دفاعی کشور، آنان را بازوان توانمند نظام و دولت افغانستان خوانده، ابراز داشتند که مطابق احکام قانون اساسی، دفاع از وطن وجیبه تمامی اتباع کشور می‌باشد و امروزه شما در برابر دشمنان افغانستان از حکومت و نظامی دفاع می‌کنید که مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و مردم سالاری است.

در مقابل مجروحین نیروهای امنیتی – دفاعی کشور از حضور و عیادت هیأت رهبری کمیسیون ابراز سپاس نموده، با روحیه بلند، یاد آور شدند که در مقابل دشمنان افغانستان تا آخرین قطره خون ایستادگی نموده و نمی‌گذارند که آرامش و امنیت مردم افغانستان به مخاطره بیافتد.

در ادامه داکتر هدایت الله حبیب رییس عمومی دارالانشا، رییس دفتر مقام و شماری از کارمندان کمیسیون در جهت تجدید تعهد و حمایت از نیروهای امنیتی کشور، به مجروحین اردوی ملی افغانستان خون اهدا نموده و حین اهدای خون،  اظهار داشتند که در هر حالتی در کنار نیروهای دفاعی کشور بر علیه دشمنان آرامش و امنیت افغانستان ایستادگی نموده و از نظام جمهوری اسلامی دفاع و پاسبانی می‌کنیم.