رییس و اعضای کمیسیون با مشاور ارشد حاکمیت قانون سفارت ایالات متحده ملاقات کرد

بعد از ظهر دو شنبه 6 حوت 1397، قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، با محترم انتان جانجیل مشاور ارشد حاکمیت قانون سفارت ایالات متحده امریکا، در دفتر کاری رییس کمیسیون دیدار و ملاقات کرده و روی موضوعات مهم بحث و تبادل نظر نمودند. در این ملاقات محترمین داکتر عبدالرؤوف هروی منشی کمیسیون و داکتر عبدالله شفایی عضو کمیسیون نیز حضور داشتند.

ابتدا رییس کمیسیون تشریف آوری مشاور حاکمیت قانون سفارت ایالات متحده امریکا را در دفتر کاری اش خوش آمدید گفته، سپس وظایف، صلاحیت‌های قانونی و تشکیلات کمیسیون را به‌گونه مفصل معلومات داده، ابراز داشت که کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی بر مبنای حکم ماده نهم قانون خویش، در پاسخ به احاله‌های رییس جمهور، حکومت، شورای ملی، قوه قضائیه، کمیسیون‌های مستقل انتخابات، حقوق بشر و اصلاحات اداری و خدمات ملکی نظریه‌ها و مشوره های حقوقی، صادر می‌نماید.

قانونپوه هاشمزی افزود که در قانون فعلی کمیسیون، ما صلاحیت‌های محدود داریم، از همین لحاظ طرح تعدیلی قانون کمیسیون تهیه شده که در آن صلاحیت‌های مشخصی برای کمیسیون تعریف گردیده و در صورت تصویب آن جایگاه کمیسیون در راستای حاکمیت قانون اساسی بهتر از پیش می‌گردد.

سپس آقایان دکتر هروی و دکتر عبدالله شفایی اعضای کمیسیون صحبت نموده، مهم‌ترین نگرانی خویش را در روند مذاکرات صلح، عدم در نظر گرفتن دست آورد‌های مردم افغانستان، ارزش‌های قانون اساسی، آزادی‌های مردم در عرصه‌های حقوق و مشارکت زنان در حکومتداری و امور اجتماعی قلمداد نمودند. ایشان بر ضرورت حاکمیت قانون و همکاری‌های مشترک برای تحقق این هدف تأکید کردند.

بعداً محترم انتان جانجیل مشاور ارشد حاکمیت قانون سفارت ایالات متحده امریکا صحبت نموده، یاد آور شد که صلح یکی از نیازمند‌های مهم مردم افغانستان می‌باشد، به همین لحاظ ایالات متحده روی فراهم سازی صلح و آشتی در افغانستان اقدامات بی پیشینه خود را آغاز کرده و آقای خلیلزاد به‌عنوان نماینده ارشد ایالات متحده در این زمینه با طالبان گفتگو می‌کند تا زمینه صلح پایدار فراهم شود. از سوی دیگر آقای خلیلزاد در تلاش است تا حکومت افغانستان در پروسه گفتگوهای صلح دخیل گردد و به‌عنوان طرف اصلی با طالبان شرایط خویش را مطرح نماید. آقای جانجیل هم‌چنان تأکید کرد که در گفتگو‌های صلح با طالبان، ایالات متحده امریکا به هیچ نحوی خواهان بازگشت افغانستان به گذشته نمی‌باشد.

 در اخیر آقای جانجیل تعهد نمود که در امور مربوط به حاکمیت قانون و ارتقای ظرفیت کارمندان با کمیسیون از طرف سفارت ایالات متحده امریکا مقیم کابل همکاری صورت می‌گیرد.