از هفته ملی قانون اساسی در وزارت دفاع ملی تجلیل شد

شنبه 29  جدی 1397 از هفته ملی قانون اساسی در تالار مطبوعات وزارت دفاع ملی ، گرامی‌داشت به‌عمل آمد. در این محفل محترم قضاوتیار محمد عارف حافظ معاون  کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، محترم دگرجنرال عبدالحمید خان معاون ستردرستیز، محترم دگرجنرال اقبال علی معاون پرسونل وتعلیمات، دگرجنرال غلام فاروق نصیری معاون ریاست حقوق وزارت دفاع ملی ، جنرالان و افسران  و کارمندان آن وزارت حضور داشتند.

محفل با تلاوت آیات کلام الله مجید، آغاز و سپس محترم  نقیب الله احمدزی رییس حقوق وزارت دفاع ملی با ابراز سپاس از حضور معاون کمیسیون، پانزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی  را تهنیت عرض کرد. وی افزود که با توجه به شرایط کنونی کشور، منسوبین بخش حقوقی وزارت دفاع ملی توانستند طی این مدت طرزالعمل های محافظت از اطفال در ساحات منازعات مسلحانه، حقوق بشر، مبارزه علیه فساد اداری  وفق مواد  قانون اساسی افغانستان، برای افسران در ساحات جنگی، به منظور آگاهی افسران و سربازان اردوی ملی ، آماده و در دسترس شان قرار داده است.

وی تطبیق قانون اساسی را از مکلفیت‌های تمامی اتباع افغانستان دانسته، ابراز داشت  که وزارت دفاع ملی متعهد به تطبیق احکام قانون اساسی است.

بعداً محترم قضاوتیار محمدعارف حافظ، معاون کمیسیون از برگزاری محفل تجلیل و گرامی‌داشت قانون اساسی کشور، در وزارت دفاع ملی، سپاسگزاری کرده، قانون را یکی از نیازمندی های مهم جامعه انسانی توصیف کرده سپس پیرامون مواد 4، 5 و 50 قانون اساسی، صحبت نموده  یاد آور شد: قانون اساسی وثیقه ملی است، به منظور رعایت و حفظ ازرش های آن همه اتباع کشور مکلف اند تا از آن حمایت و در جهت تطبیق آن همکاری نمایند.

معاون کمیسیون تأکید کرد که در قانون اساسی ارزش‌های اسلامی، دموکراسی، حقوق بشر و آزادی های اتباع موجود بوده و تطبیق آن ثبات و پیشرفت در جامعه به‌میان می آورد.

سپس محترم دگرجنرال اقبال علی  معاون پرسونل و تعلیمات وزارت دفاع ملی، پیرامون ارزش های قانون اساسی مصوب سال 1382 صحبت کرده و افزود: فلسفه وجود این قانون و سایر قوانین در پیروی و تطبیق آن است، بدین لحاظ گفته می توانیم که قانون اساسی فعلی ما یکی از با اهمیت ترین و با ارزش ترین قانون و متعلق به تماماً اقوام کشور می باشد.

در آخیر محفل محترم ستیل شاین، مشاور حقوقی، ماموریت قطع، در مورد قانون اساسی افغانستان و ارزش های ملی آن، معلومات داده، افزود که نیروهای حمایت قاطع متعهد به حمایت از نظام و ارزش‌های دموکراتیک در افغانستان است.