تجلیل از هفته ملی قانون اساسی در وزارت تحصیلات عالی!

از هفته ملی قانون اساسی بعد از ظهر شنبه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۷ در وزارت تحصیلات عالی با حضور محترم دکتر عبدالله شفایی عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، محترم پوهنمل دکتر نجیب الله خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی، معینان، رؤسا، مشاوران، استادان، محصلان و کارمندان آن وزارت گرامی‌داشت به عمل آمد.

محترم داکتر عبدالله شفایی عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در قدم نخست پانزدهمین سالگرد قانون اساسی را تبریک گفته و ابراز داشت که قانون اساسی افغانستان حاوی ارزش‌ها و آرمان‌های مردم افغانستان بوده و از برکت قانون اساسی است که هویت ملی و آرمان‌های ملی شکل می‌گیرد. وی افزود که دستاورد تحصیلات عالی در پانزده سال گذشته چشمگیر بوده و تغییر نگرش مردم و جامعه نیز نسبت به تحصیلات عالی از جمله مهم‌ترین رویداد به‌شمار می‌آید. این دستاوردها در سایه سار قانون اساسی فعلی صورت گرفته است.

داکتر شفایی هم‌چنان یاد آور شدکه در پانزده سال گذشته قانون اساسی در بسیاری موارد توسط نهاد‌های مختلف نقض گردیده و کاملاً مورد تطبیق قرار نگرفته است. اگر قانون اساسی تطبیق می‌شد اکنون با بی ثباتی، ناامنی، تأخیر در برگزاری انتخابات ولسی‌جرگه، و انتخابات ریاست جمهوری، بحران اجتماعی، زیست محیطی، بیکاری و... مواجه نبودیم و اصل قانون اساسی توسط مخالفین نظام زیر سوال نمی‌رفت. ایشان هم‌چنین با تأکید بر اینکه قانون اساسی نباید قربانی صلح شود اظهار داشت که صلح زمانی امکان پذیر می‌گردد که در سطح داخلی میان طرفداران قانون اساسی به‌شمول زعما، رهبران، علما، رسانه ها، نهادهای اکادمیک و تحصیلی انسجام و هماهنگی وجود داشته باشد. از نظر ایشان تا نیروهای داخل نظام در دفاع از قانون اساسی و بر محور ارزش‌‌های آن متحد نگردد، صلح با مخالفان قانون اساسی در نهایت به قربانی شدن آن خواهد انجامید.

بعداً وزیر تحصیلات عالی ضمن خوش آمدید به مهمانان پانزدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی را به عنوان مبرم ترین وثیقه ملی و مظهر اراده ملت به حضار تبریک گفت.

وی هم‌چنین اظهار داشت که هدف از برگزاری این محفل احترام به قانون اساسی و سایر قوانین نافذه کشور و تجدید تعهد جهت عملی ساختن قوانین نافذه در جهت رسیدن به یک نظام سیاسی قوی و پایدار، تأمین صلح و ثبات در کشور و نهادینه شدن قانون محوری می‌باشد.

ایشان هم‌چنین ابراز داشت که بر اساس ماده‌های ۴۳ و ۴۶ قانون اساسی، وزارت تحصیلات عالی به عنوان یک نهاد اکادمیک مصمم است که جهت حاکمیت قانون در نهاد‌های تحصیلی برنامه موثر را تطبیق نماید.