از هفته ملی قانون اساسی در اکادمی علوم تجلیل شد

از هفته ملی قانون اساسی در تالار مطبوعات اکادمی علوم طی محفلی تجلیل به‌عمل آمد. در این محفل محترم داکترعبدالروف هروی منشی و عضو کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، محترم داکترعبدالظاهر شکیب سرپرست اکادمی علوم، رؤسا  وکارمندان اکادمی علوم نیز حضور داشتند.

محفل با تلاوت آیات کلام الله مجید آغاز و سپس محترم داکترعبدالظاهر شکیب سرپرست اکادمی علوم با ابراز سپاس از حضور محترم داکترعبدالرووف هروی منشی و عضو کمیسیون، پانزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی  را تهنیت عرض کرد. وی افزود هیچ جامعه بدون قانون، تنظیم می شود و قانون مبنای نظم و انسجام  زند گی مردم در اجتماع می باشد. موصوف در ادامه، پیرامون سیر تاریخی قوانین اساسی صحبت کرده، افزود: قانون اساسی مصوب سال 82 در شرایط نامناسب آماده شد؛ اما نیازمندی های مردم را به‌طور همه جانبه مدنظر داشته و نظام سیاسی کشور را بر اساس تفکیک قوای سه‌گانه پیش‌بینی کرده است.

بعداً محترم داکتر عبدالرووف هروی منشی و عضو کمیسیون از برگزاری محفل تجلیل و گرامی‌داشت قانون اساسی در اکادمی علوم قدر دانی کرده، احترام و تطبیق احکام قانون اساسی را وظیفه تمامی اتباع کشور خوانده، سپس روی وظایف دولت، صلاحیت‌های رییس جمهور حقوق و مسؤولیت‌های اتباع به‌گونه مفصل بحث نموده، یاد آور شد که در زمینه تطبیق بایسته‌ای احکام قانون اساسی در برخی از ساحات به مشکل مواجه می‌باشیم.

منشی کمیسیون تأخیر سه ماهه انتخابات ریاست جمهوری، تمدید زمان کاری ولسی جرگه، عدم برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی، شاروالی‌ها و شوراهای شاروالی‌ را از عمده‌ترین موارد نقض احکام قانون اساسی دانسته، افزود که نهاد های مسؤل باید در جهت تطبیق احکام قانون اساسی تلاش بیشتر نمایند.

در اخیر اشتراک کنندگان پرسش‌های را در خصوص تطبیق احکام قانون اساسی، مطرح نموده که از طرف داکتر هروی پاسخ‌های قناعت بخش ارائه گردید.