تجلیل هفته ملی قانون اساسی در وزارت ارشاد، حج و اوقاف

بعد از ظهر چهارشنبه 19 جدی 1397 از هفته ملی قانون اساسی در تالار مطبوعات وزارت ارشاد، حج و اوقاف گرامی‌داشت به‌عمل آمد. در این محفل محترم قضاوتیار محمد عارف حافظ معاون  کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیققانون اساسی، محترم مفتی حجت الله نجیح رییس مجموعه وزارت حج اوقاف، رؤسا و کارمندان آن وزارت حضور داشتند.

محفل با تلاوت آیات کلام الله مجید، توسط محترم استاد قاری برکت الله سلیم آغاز و سپس محترم  مفتی حجت الله نجیح رییس مجموعه وزارت حج اوقاف با ابراز سپاس از حضور معاون کمیسیون، پانزدهمین سالروز تصویب قانون اساسی  را تهنیت عرض کرد. وی افزود که با توجه به صراحت حکم ماده سوم قانون اساسی که در آن تأکید شده «هیچ قانون نمی‌تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد». ماهیت قانون اساسی اسلامی بوده که در قوانین اساسی سایر کشور ها این امر کمتر دیده می‌شود.

 بعداً محترم قضاوتیار محمدعارف حافظ، معاون کمیسیون از برگزاری محفل تجلیل و گرامی‌داشت قانون اساسی کشور، در آن وزارت، سپاسگزاری کرده، قانون را یکی از نیازمندی های مهم جامعه انسانی توصیف کرده ابراز داشت که با توجه به مواد 1، 2 و 3 قانون اساسی می‌توان به ماهیت اسلامی آن ادعا کرد. معاون کمیسیون افزود که تطبیق  یک سان و برابر احکام قانون اساسی یک امر مهم می‌باشد که باید در این راستا نیز تلاش جدی صورت گیرد. وی آگاهی از احکام قانون اساسی را یک امر مهم دانسته و نقش علمای دین را  با توجه به ساختار اجتماعی افغانستان، در امر آگاهی دهی احکام قانون اساسی مفید و برازنده خواند.
در اخیر اشتراک کنندگان برنامه پرسش‌های در مورد احکام قانون اساسی را مطرح نمودند که از طرف قضاوتیار حافظ پاسخ‌های قناعت بخش ارائه شد.