وزارت فواید عامه از پانزدهمین سالروز تصويب قانون اساسی تجلیل به‌عمل آورد

هفته تجلیل از تصویب قانون اساسی امروز شنبه ۲۲ جدی سال جاری در هماهنگی با کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی از سوی وزارت فوایدعامه جمهوری اسلامی افغانستان برگزار کرد، که در آن محترم ، داکتر عبدالرووف هروی منشی و عضو کمیسیون مستقل نظارت از تطبیق قانون اساسی، انجینر عبدالرحمن صلاحی معین حفظ و مراقبت وزارت فواید عامه و شماری از روساء و کارمندان آن وزارت اشتراک نموده بودند.

این نشست با تلاوت ایاتی چند از کلام الله مجید آغاز شد.

نخست محترم محترم انجینر عبدالرحمن صلاحی در سخنان افتتاحیه خود ضمن خوش آمدید از مهمانان، در رابطه به مزایایی قانون ګرایی و نقش قانون اساسی در رفاه و ثبات جامعه صحبت نمود، افزود:« قانون اساسی به‌مثابه مادر قوانین نوعیت نظام، اصل تفکیک قوا و حقوق اتباع کشور را پیش‌بینی می‌کند که این امر باعث رشد و انکشاف جوامع و کشورها می شود» .

وی علاوه نمود که وزارت فواید عامه متعهد به تطبیق مواد قانون اساسی در برنامه های کاری خود است، زیرا با تطبیق درست احکام قانون اساسی زمینه برای تطبیق سایر قوانین عادی نیز فراهم می شود.

سپس محترم داکتر عبدالرووف هروی با اشاره به تجلیل پرشکوه هفته قانون اساسی از سوی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و سایر دوایر دولتی در سراسر کشور، در مورد اهمیت تجلیل این هفته صحبت نموده و آنرا در راستای تحکیم فرهنګ قانون‌مداری و آګاهی از مواد قانون اساسی مهم تلقی نمود.

آقای هروی با تشریح مواد پنجم و ششم قانون اساسی، در مورد وظایف و مکلفیت های حکومت به اشتراک کننده‌ګان معلومات داده و در این راستای وظایف و مکلفیت های وزارت فواید عامه را نیز مشخص ساخت.

محفل با دعایه خیر و فلاح کشور و مردم به پايان رسید