گرامی‌داشت از هفته ملی قانون اساسی در وزارت معارف

سه شنبه 18 جدی 1397 وزارت معارف از هفته ملی قانون اساسی، در خانه معلم تجلیل و گرامی‌داشت به‌عمل آورد. در این محفل محترم داکتر سید ابوبکر متقی عضو کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، محترم داکتر میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف، رؤسا و کارمندان آن وزارت حضور داشتند.

پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، محترم میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف صحبت نموده، آگاهی دهی از احکام قانون اساسی وتطبیق مفاد آن را مهم‌ترین اولویت وزارت معارف خواند. موصوف یاد آور شد که در جهت تطبیق احکام قانون اساسی یک سری مشکلات موجود است و ما امیدواریم این مشکلات حل گردد.

در ادامه محترم داکتر سید ابوبکر متقی عضو کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی، پیرامون اهمیت و جایگاه قانون اساسی در نظام تحصیلی و معارف کشور صحبت نموده، یاد آور شد که وزارت معارف مسؤولیت دارد تا احکام قانون اساسی را در نصاب آموزشی گنجانیده و از این طریق در راستای آگاهی دهی احکام و مفاد قانون اساسی رسالتمندی خویش را ایفا نماید. وی افزود که آگاهی معلمین و دانش آموزان از احکام قانون اساسی زمینه ساز توسعه تو شگوفایی در کشور است.

داکتر متقی عدم روحیه قانون پذیری و عدم احترام به احکام قانون‌را مهم‌ترین عامل نقض قانون اساسی عنوان کرده، افزود که ما در صورتی می‌توانیم احکام قانون اساسی را به صورت درست و شایسته تطبیق کنیم که روحیه قانون‌پذیری در جامعه حاکم گردد.

در اخیر محترم محمد عظیم کربلایی، سرپرست ریاست شورای علمی وزارت معارف صحبت نموده، از درج مزایا و احکام قانون اساسی در نصاب تعلیمی معارف خبر داد.