گرامی‌داشت از هفته ملی قانون اساسی در کمیسیون مستقل حقوق بشر

گرامی‌داشت از هفته ملی قانون اساسی در کمیسیون مستقل حقوق بشر

بعد از ظهر دو شنبه 17 جدی 1397 از هفته ملی قانون اساسی در تالار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گرامی‌داشت به‌عمل آمد. در این محفل محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، محترمه داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیشنران و کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر حضور داشتند.

پس از تلاوت آیات کلام الله مجید، فیلم مستندی در مورد تاریخچه قوانین اساسی افغانستان، به دست نشر سپرده شد و در ادامه محترمه داکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر به ایراد سخن پرداخت. خانم سمر از حضور رییس کمیسیون و هیأت همراهش اظهار سپاس و قدر دانی نموده، هفته ملی قانون اساسی را به همه مردم تبریک و تهنیت عرض کرد.

رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر، قانون اساسی افغانستان را یکی از بهترین قوانین اساسی افغانستان در طول تاریخ خوانده، ابراز داشت که یکی از شاخصه‌های برتر این قانون اساسی پرداختن به مسائل حقوق بشری است. وی افزود که برابری شهروندان در پیشگاه قانون یکی از ارزش های مهمی است که در قانون اساسی تسجیل شده است.

خانم سمر خاموشی در برابر قانون شکنی و رفتارهای خلاف قانون را یکی از چالش‌های مهم نظام دانسته و تطبیق بهتر احکام قانون اساسی را بنیادی ترین عملی در راستای حاکمیت دموکراسی و مردم سالاری خواند.

سپس محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی صحبت نموده، پانزدهمین سالگرد تصویب قانون اساسی را به تمامی افغان‌ها تبریک و تهنیت گفته، از کمیسیون مستقل حقوق بشر جهت برگزاری مراسم تجلیل از قانون اساسی تشکر و قدردانی کرد.

قانونپوه هاشمزی بیان داشت که تمامی تشکیلات و ساختار دولت افغانستان امروزه بر مبنای قانون اساسی شکل گرفته است. وی افزود که افغانستان اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفته و بر مبنای حکم ماده هفتم قانون اساسی ملزم به رعایت و تطبیق آن می‌باشد.

رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، اظهار داشت که ما در تطبیق احکام قانون اساسی تا حدی به دلیل جنگ و نا امنی در برخی از مناطق به مشکل مواجه هستیم، که البته در اکثر کشور ها بنابر وضعیت جنگی احکام قانون اساسی و دیگر قوانین به تعلیق در می‌آید، اما خوشبختانه در افغانستان چنین کاری صورت نگرفته است.

قانونپوه هاشمزی اضافه کرد که رعایت و تطبیق کنوانسیون های بین المللی که افغانستان به آن‌ها الحاق کرده یکی از وظایف دولت می‌باشد، اما در اکثر موارد کنوانسیون های بین المللی در نظر گرفته نمی‌شود و این را می‌توان نقض قانون اساسی دانست.

در اخیر اشتراک کنندگان در خصوص چالش‌های تطبیق قانون اساسی، از رییس کمیسیون مستقل نظارت برتطبیق قانون اساسی پرسش‌های را مطرح نمودند، که از طرف قانونپوه هاشمزی پاسخ داده شد.