برگزاری نشست هماهنگی به منظور تجليل از هفته ملی قانون اساسی

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی سه شنبه۲۰ قوس سال جاری به منظور تجلیل با شکوه از هفته ملی قانون اساسی با نمایندگان ادارت دولتی جلسه هماهنگی و مشورتی را تحت ریاست قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رئیس کمیسیون برگزار کرد.

این نشست با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد، سپس محترم قانونپوه داکتر هاشمزی رئيس کميسيون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در سخنان افتتاحیه خود ضمن خوش آمدید به مهمانان، در مورد مسوولیت‌ها و صلاحیت‌های کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی معلومات داده، افزود که کمیسیون صلاحیت دارد تا از تطبیق قانون اساسی در ادارات دولتی و غیر دولتی نظارت کرده و موارد عدم تطبیق قانون اساسی را مشخص و بر مبنای احکام قانون به مقام ریاست جمهوری گزارش دهد.

رئیس کمیسیون یکی از چالش‌های تطبیق قانون اساسی را نا امنی و جنگ عنوان کرده، افزود که افغانستان عملاً در حالت جنگ قرار دارد، از همین‌لحاظ در چنین حالتی برخی از احکام قانون اساسی به‌گونه درست تطبیق نمی‌شود. قانونپوه هاشمزی افزود که تجلیل از قانون اساسی به‌عنوان وثیقه ملی کشور، بر مبنای فرمان مقام ریاست جمهوری، مسوولیت تمامی ادارات دولتی بوده و ما امیدواریم که در سال جاری تمامی ادارات و ارگان‌های دولتی از سالگرد هفته ملی قانون اساسی به وجه احسن گرامی‌داشت به عمل آورند.

سپس محترم داکتر عبدالرووف هروی منشی و عضو کميسيون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی در مورد ضرورت‌‌ها و نیازمندی‌های برنامه تجلیل از هفته ملی قانون اساسی به اشتراک کنند‌گان معلومات داده، افزود که امسال باید هفته قانون اساسی از سوی کميسیون و دیگر ادارت دولتی به‌گونه متفاوت و بهتر از گذشته تجلیل گردد؛ وی ابراز داشت که تطبیق احکام قانون اساسی زمینه ساز صلح و همگرایی ملی در افغانستان است. داکتر هروی افزود که حمایت و پاسداری از قانون اساسی منحیث وثیقه ملی وظیفه دولت و ملت افغانستان است.

متعاقباً محترم محمد ضيا فرهمند رئيس ديپارتمت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی پلان مرتبه از سوی کمیسیون در مورد تجلیل از هفته قانون اساسی را به اشتراک کنندگان توضیح داده و از نماینده گان ادارات دولتی خواست تا هفته قانون اساسی را در ادارت مربوطه شان به طور باشکوه در هماهنگی با کمیسیون تجلیل نمایند.

               بعداً اشتراک کنندگان جلسه در مورد تجلیل هفته قانون اساسی نظریات خود را ابراز داشته و از تجلیل بهتر هفته ملی قانون اساسی در ادارات مربوطه شان اطمینان دادند.