برگزاری سیمینار آگاهی از قانون اساسی در اداره احصائیه و معلومات

برگزاری سیمینار آگاهی از قانون اساسی در  اداره احصائیه و معلومات

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی یک‌شنبه ۲۱ عقرب سال جاری سیمینار آگاهی از قانون اساسی را تحت عنوان «رعایت اصول و موازین محاکمه عادلانه در قانون اساسی افغانستان» برای کارمندان اداره احصائیه و معلومات برگزار نمود.

در این سيمینار محترم میرمحمد کاظم حبیبی معین مالی و ادری اداره احصائیه و معلومات، محمد ضيا فرهمند رییس ديپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی و ده‌ها تن از کارمندان این نهاد اشتراک نمودند.

سيمینار با تلاوت آياتی از کلام الله مجید آغاز شد، سپس محترم میر محمد کاظم حبیبی در سخنان افتتاحیه خود از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ابراز سپاس و امتنان نمود که با برگزاری همچو سیمینارها، در تلاش آگاهی دهی هموطنان از وثیقه ملی و نهادینه شدن اصل قانون گرایی در کشور است.  وی از کارمندان این اداره خواست تا با استفاده اعظمی از مطالب و محتویات این سیمینار، سطح آگاهی خود از قانون اساسی را بلند ببرند و در امور یومیه خود تمامی احکام قانون اساسی به‌خصوص احکام مرتبط به آن اداره را به‌گونه لازمی تطبیق نمایند.

 

بعد از آن محترم محمد ضيا فرهمند رییس دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی صحبت نموده، در رابطه به تاریخچه قانون اساسی گرایی در جهان و افغانستان معلومات همه جانبه ارائه نموده و در پرتو قانون اساسی نافذه کشور، روند تعديل این قانون را به بررسی گرفت. 

وی همچنان در رابطه به اصل حاکمیت و مشروعیت نظام نیز به‌گونه مفصل صحبت نموده و موجودیت این دو اصل را برای نظام دموکراتیک و قانون اساسی گرا مهم خواند.

به تعقیب آن محترم الحاج لطف الله رحیمی متخصص دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی ضمن توضیح نیازمندی جوامع بشری به قانون اساسی،  پیرامون حقوق و وجایب اتباع در قانون اساسی صحبت نموده و در رابطه به احکام فصل دوم قانون اساسی که در رابطه به حقوق و وجایب اتباع کشور است، معلومات همه جانبه ارائه نمود.

موصوف از اشتراک کنندگان سيمینار خواست تا با مطالعه قانون اساسی خود را از محتوای این قانون و حقوقی که برایشان در آن در نظر گرفته شده ، آگاه ساخته و این آگاهی را به دیگران نیز انتقال دهند.  

متعاقباً برخی از اشتراک کنندگان در رابطه به موضوع سوالاتی را مطرح کردند، که از جانب محترم رحیمی پاسخ داده شد.

سپس محترم محمد خلیل قیامی متخصص دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون با توجه به مواد ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۹، ۳۱ و ۱۳۵ قانون اساسی پیرامون رعایت اصول و موازین محاکمه عادلانه در قانون اساسی افغانستان صحبت نموده، افزود که قانون گذار قانون اساسی افغانستان در این راستا حقوق و وجایب اتباع کشور را به گونه مناسب در نظر گرفته است.

 

در اخیر محترمه منیله حکیمی مشاور و رئيس منابع بشری اداره احصائیه و معلومات، طی سخنان خود سيمینار مذکور را برای ارتقای سطح کارمندان این اداره ارزشمند خوانده و خواهان راه اندازی همچو سیمینارها شد.

سیمینار با دعاییه خیر و فلاح مردم به پايان رسید.