برگزاری سیمینار آگاهی از قانون اساسی در وزارت معادن و پترولیم

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به سه شنبه ۲۴ ميزان سال جاری سیمینار آگاهی از قانون اساسی را تحت عنوان «گفتمان نظارت از تطبیق اساسی و نقش آن در حفاظت معادن و سایر منابع زیرزمینی» برای کارمندان وزارت معادن و پترولیم برگزار نمود.

در این سيمینار علاوه بر محترم داکتر عبدالرووف هروی عضو و منشی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون، محمد ضيا فرهمند رییس ديپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی و جاوید منګل رییس واحد حمایوی وزارت معادن و پترولیم ،  ده‌ها تن از کارمندان این نهاد نیز اشتراک نمودند.

سيمینار با تلاوت آياتی چند از کلام الله مجید آغاز شد، سپس محترم جاوید منگل  در سخنان افتتاحیه خود از کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ابراز سپاس او امتنان نمود که با برگزاری همچو سیمینارها، در تلاش آگاهی دهی هموطنان از وثیقه ملی خود و نهادینه شدن اصل قانون گرایی در کشور است.  وی از کارمندان وزارت خواست تا با استفاده اعظمی از این سیمینار، سطح آګاهی خود از قانون اساسی را بلند ببرند و در امور یومیه خود تمامی احکام قانون اساسی به‌خصوص احکام مرتبط به این وزارت را به‌گونه لازمی تطبیق نمایند.

سپس محترم داکتر عبدالرووف هروی در سخنان خود کارمندان وزارت معادن و صنایع را پاسبانان واقعی سرمایه های ملی افغانستان خوانده و آګاهی از اقانون اساسی را برای آنها یک امر لازمی دانست.

 

وی با اشاره به مواد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۹ قانون اساسی در مورد مزایای قانون اساسی کشور به‌ګونه همه جانبه معلومات ارائه نمود و این قانون را یګانه قانونی به سطح منطقه دانست که حقوق و وجایب اتباع در آن به‌ګونه لازم در نظر ګرفته شده است.

بعد از آن محترم محمد ضيا فرهمند صحبت نموده، در رابطه به تاریخچه قانون اساسی ګرایی در جهان و افغانستان معلومات همه جانبه ارائه نموده و در پرتو قانون اساسی نافذه کشور، روند تعديل این قانون را به بررسی ګرفت. 

وی همچنان در رابطه به اصل حاکمیت و مشروعیت نظام نیز به‌ګونه مفصل صحبت نموده و موجودیت این دو اصل را برای نظام دیموکراتیک و قانون اساسی ګرا مهم خواند.

متعاقباً برخی از اشتراک کنندگان در رابطه به موضوع سوالاتی را مطرح کردند، که از جانب محترم داکتر هروی و محترم فرهمند پاسخ های قناعت‌‌بخش برای شان ارائه شد.

به تعقیب آن محترم الحاج لطف الله رحیمی متخصص دیپارتمنت ارتباط و آگاهی از قانون اساسی ضمن توضیح نیازمندی جوامع بشری به قانون اساسی،  پیرامون حقوق و وجایب اتباع در قانون اساسی صحبت نموده و در رابطه به فصل دوم قانون اساسی که در رابطه به حقوق و وجایب اتباع کشور است، معلومات همه جانبه ارائه نمود.

موصوف از اشتراک کننده گان سيمینار خواست تا با مطالعه قانون اساسی خود را از محتوای این قانون و حقوقی که برایشان در آن در نظر گرفته شده است، آگاه سازند و این آگاهی را به دیگران نیز انتقال دهند.  

سیمینار با دعاییه خیر و فلاح مردم به پايان رسید.