برگزاری سیمینار آگاهی از قانون اساسی در مرکز آموزش‌های حقوقی پوهنتون کابل

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به روز چهارشنبه ۱۸ ميزان سال جاری سیمینار آگاهی از قانون اساسی را تحت عنوان «اصل تفکیک قوا در قانون اساسی» برای محصلان برنامه ستاژ حقوقی مرکز آموزش‌های حقوقی پوهنتون کابل  برگزار نمود.

در این سیمینار علاوه بر محترم قانونپوه داکتر محمد قاسم هاشمزی رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی، محترم داکتر عبدالر‌‌ؤوف هروی منشی و عضو کمیسیون و محترم الحاج محمد کریم امیرزی رییس بورد مرکز آموزش‌های حقوقی ده‌‌ها تن از ستاژران مرکز تعلیمات حقوقی نیز اشتراک ورزیده بودند.

این سیمینار با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و پخش سرود ملی آغاز گردید.

ابتدا محترم محمد کریم امیرزی در سخنان افتتاحیه خود ضمن خوش آمدید از محترم داکتر هاشمزی رییس بورد قبلی این نهاد و رییس کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی و هیأت همرایش، آگاهی از قانون اساسی را برای تمامی اتباع کشور، به‌خصوص ستاژران رشته حقوق با اهمیت توصیف کرد.

سپس محترم قانونپوه داکتر هاشمزی در رابطه به تاریخچه ایجاد مرکز آموزش‌های حقوقی و هدف ایجاد آن معلومات تفصيلی ارائه کرد و نقش  این مرکز را در راستای ارتقای ظرفیت نهاد های عدلی و قضایی مهم و حیاتی خواند.

وی هم چنان در رابطه به فلسفه وجودی اصل تفکیک قوا در جهان و افغانستان معلومات ارائه نموده و افزود: « اصل تفکیک قوا برای نخستین بار توسط مونتیسکو فيلسوف جهانی به منظور ایجاد تعادل در نظام های حکومتی و جلوگیری از انحصار قدرت در دست یک شخص مطرح شد که تا امروز در قوانین بیشتر کشورهای جهان تسجیل و رعایت می شود».

به گفته وی؛ در قانون اساسی افغانستان اصل تفکيک قوا به گونه خوب رعایت شده و به منظور جلوگیری از تداخل وظیفوی و انحصار قدرت، صلاحیت های هر سه قوه به گونه واضح تفکیک شده است.

به تعقيب آن محترم داکتر  عبدالرؤوف هروی عضو و منشی کمیسیون، موضوع تفکیک قوا را از دیدگاه دین مبیبن اسلام و قوانین جهانی به گونه تفصیلی مورد بحث و بررسی قرار داد.

وی در رابطه نیازمندی جامعه به قانون و ارزشمندی روند قانون گزاری نیز به اشتراک کنندگان معلومات داده و با اشاره به انتخابات پارلمانی پیش‌رو، از آنها خواست تا با درک مکلفیت های ملی و توجه به آینده کشور در هنگام رأی دهی این اصل را در نظر  بگیرند.  

در اخیر برخی از اشتراک کنندگان سوالاتی را در رابطه به موضوع مطرح کردند، که از جانب داکتر صاحب هروی برایشان پاسخ های قناعت بخش ارائه شد.

سیمینار با دعائیه خیر و فلاح مردم و کشور به پایان رسید.